So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Alltid samma kärlek

Alla Herrens vägar äro

Tune: [Meek and lowly, pure and holy] (Glover)
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Alla Herrens vägar äro
Godhet, sanning, trofasthet;
Äfven där vi intet veta
Han vårt bästa vill och vet.
Han, som räknat våra dagar,
Innan någon kommen var,
Han, som i all nöd och fara
Oss på starka armar bar,
O, han vill allt framgent hjälpa,
Som han hittills hulpit har,
O, han vill allt framgent hjälpa,
Som han hittills hulpit har!

2 Kasta vi en blick tillbaka
På de flydda åren – se,
Samma kärlek uppenbarad
Uti både väl och ve:
Samma kärlek, samma trohet,
När den log mot dig och mig,
Samma kärlek, samma trohet,
När i moln den svepte sig.
När den törnen eller rosor
Strödde på vår lefnads stig,
När den törnen eller rosor
Strödde på vår lefnads stig!

3 Samma kärlek, när den gaf oss
hvad vi högst af allt begärt,
Liksom när den tog ifrån oss
Hvad oss framför allt var kärt.
När i nåd den undanröjde
Hvad oss än i vägen stod,
Eller kom vår själ att jubla:
Gud mot Israel är god!
Ja i allt vi se beständigt
Samma nåd och tålamod,
Ja i allt vi se beständigt
Samma nåd och tålamod.

4 Se vi framåt – samma kärlek
Oss härefter följa skall,
Bära oss på herdearmar
Och bevara oss för fall.
Hur vår dag sig än gestaltar,
Hur all kraft oss än förgår,
Hur det skiftar under färden
Och vår strid blir het och svår,
Hur det skiftar under färden
Och vår strid blir het och svår.Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #185

Text Information

First Line: Alla Herrens vägar äro
Title: Alltid samma kärlek
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #185

Sions Basun #30

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.