Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

"Det är nog"

Allt hvad oss Adam i fallet ådragit

Tune: [Allt hvad oss Adam i fallet ådragit]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Allt hvad oss Adam i fallet ådragit,
Allt är nu botadt af "qvinnones säd."
Kristus har världenes synder borttagit
Just på den dagen han dog uppå träd.
Han, som var ren,
Gjort det allen';
E dog för alla och alla för en.

2 "Si, min lekamen och blod jag för eder
Till edra synders förlåtelse ger,"
Själf han ju sade och bjuder och beder:
"Tager det, låter det gälla för er.
Allt hvad jag gör,
Lider och dör,
Gör jag föreder för eder, ack hör!"

3 Om dina synder än blodröda vore,
Skola de likväl bli snöhviat här.
O ja, det blodet af Herren, den store,
Tusenfaldt mera än synden dock är.
Ack, att du fick
Endast en blick
In i det helga, dit melaren gick!


Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #40

Text Information

First Line: Allt hvad oss Adam i fallet ådragit
Title: "Det är nog"
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #40

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.