אָבִֽינוּ מַלְכֵּֽנוּ

Awveenoo mahlkaynoo (אָבִֽינוּ מַלְכֵּֽנוּ)

Tune: [Awveenoo mahlkaynoo] (13334)
Published in 3 hymnals

Text Information

First Line: Awveenoo mahlkaynoo (אָבִֽינוּ מַלְכֵּֽנוּ)
Title: אָבִֽינוּ מַלְכֵּֽנוּ
Source: Traditional
Language: Hebrew
Publication Date: 1960
Copyright: This text may still be under copyright because it was published in 1960.

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

[Shaʻare shirah] = Gates of Song #70

[Shaʻare shirah] = Gates of Song #71

Include 1 pre-1979 instance
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements