Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Bedre kan jeg ikke fare

Representative Text

1 Bedre kan jeg ikke fare,
End at fare til min Gud;
Bedre kan jeg ikke svare,
Naar jeg faar om Døden Bud,
End at jeg er vel bered
Og vil gjerne følge med;
Bedre kan jeg ei opstige,
End at flytte til Guds Rige.

2 Bedre kan jeg ikke fremmes,
End at faa en salig Død;
Bedre kan jeg ikke gjemmes,
End i Herrens Haand og Skjød!
Bedre det ei blive kan
Med min jammerfulde Stand,
End naar Himlens Gud vil sende
Mig en god og salig Ende.

3 Hvad er Verden, at man skulde
Have Lyst deri at bo?
Tiderne de ere fulde
Af al Ondskab og Uro;
Himlens Hus har hellig Fred,
Der er mig er Sted bered,
Liv og Lyst og Fred og Glæde,
Alt er der i Gud tilstede.

4 Derfor takker jeg saa saare
Gud, som taget har min Aand,
Der jeg ligger paa men Baare,
Lukket Øie, foldet Haand.
Krist, som mine synder bar,
Han, paa hvem jeg troet har,
Ja endog i Døden haaber,
Snart af Graven ud mig raaber.


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #629

Author: L. Beich

(no biographical information available about L. Beich.) Go to person page >

Tune

GENEVAN 42

Louis Bourgeois (PHH 3) composed or adapted this tune for Psalm 42 for the Genevan psalter. The 1564 harmonization by Claude Goudimel (PHH 6) originally placed the melody in the tenor. An alternate harmonization with descants by Johann Crüger (PHH 42) can be found opposite 41 in the Psalter Hymnal.…

Go to tune page >


Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Evangeli harpe #496

Kirkesalmebog #d25

TextPage Scan

Kirkesalmebog #629

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #629

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #455

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #629

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d24

Suggestions or corrections? Contact us