"Bida blott!"

Bida blott, bida blott!

Tune: [Bida blott, bida blott]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Bida blott, bida blott!
Allt blir genom Herrens godhet godt.
Tåresäden glädjeskörd,
Trones bön förvisso hörd.
Ack, för ett i blodet tvaget hjärta
Hvad är denna tidens korta smärta?
Bida blott! Bida blott!
Bida blott! Bida blott!

2 Kamp och strid, kamp och strid
Bytas snart i segerns ljufva frid.
Hvad som mest dig tryckte här,
Skall ur harpan locka där
Renaste och högsta lofsångstonen,
När förklarad sist du står för tronen,
Bida blott! Bida blott!
Bida blott! Bida blott!

3 Gladt framåt, Glad framåt!
Snart för evigt stillas all din gråt.
Några steg ännu, och så
Tröttad fot med lust skall stå
På de ljusa, sälla Sions höjder;
Där all nöd förbyts i högsta fröjder.
Bida blott! bida blott!
Bida blott! bida blott!


Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #170

Text Information

First Line: Bida blott, bida blott!
Title: "Bida blott!"
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #170

Suggestions or corrections? Contact us