Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Bliv hos os, Mester, dagen helder

Bliv hos os, Mester, dagen helder

Author: C. J. Boye
Tune: [O vaagner op af verdens drømme]
Published in 7 hymnals

Full Text

1 Bliv hos os, Mester, Dagen helder!
Saa bad i Emmaus de To.
O Trøst, som Skriften mig fortæller,
Du blev, du gave dem Hjertero!
Hør ogsaa os, o du Guds Søn!
Vi bede just den samme Bøn.

2 Bliv hos os med din Aand tilstede,
O Mester, hver en Aftenstund!
At vi den rette Bøn maa bede,
For Øiet lukker sig i Blund,
Med ydmygt Suk for Hjertets Brøst,
Med Haab om Naadens Himmeltrøst.

3 Bliv hos os, Mester, med din Glæde,
Naar Lykkens Aftensol gaar ned;
Naar Smertens Dug vil Kinden væde,
Da styrk os i Tallmodighed!
Fortæl os om din egen Ve,
At du lod Herrens Vilje ske!

4 Bliv hos os du, naar Dagen helder,
Den sidste Livets tunge Dag,
Naar Dødens Nat med Magt udvælder
Og Frygt og Sorg gjør fælles Sag;
Med Troens Skjold udruste du
Den bange Sjæl mod Dødens Gru!

5 Mens Verdens Trøst da intet kvæger,
Du holder Nadverd her med os,
Vi drikke Kraft af Naadens Væger.
Og byde Mørkets Magter Trods.
Med brustet Blik, med freidigt Sind,
Vi skue klart i Himlen ind.

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #361

Author: C. J. Boye

Caspar Johannes Boye was born in Kongsberg, Norway in 1791. He studied both law and theology at the University of Copenhagen, became a teacher and later served as rector in Søllerød, Helsingørand and Copenhagen. He died in 1853. See also in: Wikipedia  Go to person page >

Text Information

First Line: Bliv hos os, Mester, dagen helder
Author: C. J. Boye
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Evangeli harpe : et udvalg af salmer og aandelige sange til brug i menigheden, söndagsskolen og hjemmet #507
Kirkesalmebog #d27
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #361
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #225Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #361Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d28
The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America #d33
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements