So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Bryd, Jesu, bryd det Aag, som mine Synder

Bryd, Jesu, bryd det Aag, som mine Synder

Author: Anonymous
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Bryd, Jesu, bryd det Aag, som mine Synder
Paalægge mig, ak, bryd det ved din Død!
Se, Lysterne mit arme Hjerte binder,
Forbrænd dem dog med Helligdommens Glød!
Se her mit Hjerte
Forknust af Angest og Smerte,
Du kan mig jo ei lade staa i Nøden;
Dig vil jeg mig fortro,
Alt paa din Godhed skal bero,
Som frelser mig af Døden.

2 Jeg vil dig her mit falske Sind bekjende,
Og hvad der bor udi mit syndig' Bryst:
En fremmed Ild lod jeg i Hjertet brænde
Og smigrede med den forbudne Lyst,
Jeg maatte glide
Da jeg ei trolig stridde;
Oplys mig dog ved Ordets Lys i Nøden!
Dig vil jeg mig fortro
Og paa din Sandhed blot bero,
Saa frelses jeg af Døden.

3 Du var, o Gud, ei stedse mig i Tanker,
Din Frygt var mig ei ret for Øine malt,
Og da min Lyst iblandt til Verden vanker,
Bar snart min Aand af Lysten bleven kvalt;
Men, o, din Naade
Mod mig er overmaade,
Hvormed du atter redder mig af nøden;
Dig vil jeg mig fortro
Og paa din Kjærlighed bero,
Thi frelses jeg af Døden.

4 Til høie Ting mit Øie tidt har sigtet,
Og Hjertet stod ei ret i Ydmyghed;
Hvor ofte blev et Gudsfrygts Skin opdigtet,
Naar Falskhed dog kun var mit Øiemed!
Den syndig' Glæde
Kan jeg ei nok Begr"de,
Ak, Jesu, riv mig her med Magt af Nøden,
Dig vil jeg mig fortro
Og paa din Huldskab fast bero,
Saa frelses jeg af Døden.

5 Ak, se, min Gud, hvor haardt mit Hjerte trænges,
Hvor Sjælen er halvdød foruden Saft!
Som efter Regn den tørre Ager længes,
Saa sukker og min Aand om Naadens Kraft;
Jeg vil alt lide,
Styrk mig kun til at stride,
Min Jesu Blod skal skjule mig i Nøden;
Lad mig fast paa dig tro
Og tryg i din Forløsning bo,
Saa frelses jeg af Døden.

6 Giv mig dit Kjød ret værdigen at nyde,
Og tryk mig fast op til dit kjærlig' Bryst,
Lad og dit Blod i Sjælens Grund indflyde
Og dOde der al medfødt syndig Lyst,
At Ondskabs Synder
Ei Sted mer i mig finder,
Og lad mig mer ei styrtes saa iNøden!
Jeg vil fast paa dig tro,
Paa dig, o Livsens Klippe, bo,
Saa frelses jeg af Døden.

7 Forund mig dog din Nades Pant at smage,
Og tryk dit Segl ret dybt i Hjertet ind,
Til Trøst, naar jeg i Striden maa forsage,
Til Styrkning for mit svage, maatte Sind;
Naar jeg skal kjæmpe,
Hjælp, Kjødets Lyst at dæmpe,
Og lad mig aldrig komme mer i Nøden;
Lær mig paa dig at tro
Og paa din Villie bero,
Saa frelses jeg af Døden.

8 Din Aand min Sjæl med Kjærlighed opt"nde,
Og stedse mig din Død i Tanker staa!
Lad ingen Vellyst mig mer fra dig vende,
Ei heller mig af Frygt tilbage gaa!
Se, jeg er stille
I alt, hvad er din Villie,
Skal end dit Kors mig prøve tidt i Nøden;
Jeg vil mig dig fortro
Og paa din Trofasthed bero,
Saa frelses jeg af Døden.Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #184

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: Bryd, Jesu, bryd det Aag, som mine Synder
Author: Anonymous
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #184

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.