Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Då med det helga Fader var

Då med det helga Fader vår

Author: B. E.
Tune: JAG ÄR ETT FATTIGT NÅDEHJON
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Då mded det helga Fader vår
I tron jag faller ner,
Är det då visst, att jag det får,
Hvarom jag Herren ber?
Ja, själf han lofvat höra mig
Och så befallt mig be;
Hvad han har sagt är sannerlig
Helt visst och skall så ske.

2 Och detta är det högsta af
Guds trofasthets bevis,
Att han sin käre Son oss gaf,
Sin nåd till evigt pris.
Se, han det rätta amen är,
Kring honom stå i glans,
Likt en otalig stjärnehär,
Guds alla löftens krans!

3 Så är den grund, som bönen fårt,
Ej oviss eller svag:
Till denna enda grunden blott
Har Gud ett godt behag;
Han lofvat, att i Sonen kär
Vå bUon han anse skall.
Se, han det rätta amen är
På trones suckan all!

4 Ja, om du Herren Jesus Krist
Af hjärtat hafver kär,
Då blifver ock ditt hjärta visst
Att få hvad det begär.
Ty han dig då till ljus och tröst
Sin gode Ande ger,
Som säger amen i ditt bröst
Till hvad du honom ber!Source: Lutherförbundets Sångbok #S62

Author: B. E.

(no biographical information available about B. E. .) Go to person page >

Text Information

First Line: Då med det helga Fader vår
Title: Då med det helga Fader var
Author: B. E.
Meter: 8.6.8.6 D
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S62

Suggestions or corrections? Contact us