We ask for donations here just twice a year, and this is one of those times. So, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Last month, our Hymnary website had almost 1 million visitors from around the world: people like you who love hymns. To serve our users well takes money, and we have limited sources of revenue. This fund drive is one such source.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. From the entire Hymnary.org team, our grateful thanks.

Dagen viger og gaar bort

Representative Text

1 Dagen viger og gaar bort,
Luften bliver tyk og sort,
Solen har alt dalet plat,
Det gaar ad den mørke Nat.

2 Tiden sagte lister sig,
Glasset rinder hastelig,
Døden os i Hælen gaar,
Evigheden forestaar.

3 Nu en Dag jeg ældre blev,
Det er som min Tankebrev,
At jeg med min Vandringsstav
Helder nærmere min Grav.

4 Kjære Sjæl, kom det ihu!
Og derhos bekjend kun nu,
At du som et Adams Barn
Hildes tidt i Syndens Garn.

5 Denne Dag er du ei kvit,
At du jo er falden tidt;
Reis dig og med Bøn gak hen
Til din Gud i Himmelen!

6 Ved om Naade, og gjør Bod,
Væd med Taarer Jesu Fod,
Slip ham ikke med dit Skrig,
Før han faar velsignet dig.

7 Nu, min Jesus, sjæleskat,
Tag dit Tilhold her i Nat!
Se, jeg har et Hvilested
I mit Hjerte til dig redt!

8 Lad din stærke Englevagt
Paa mit Leie give Agt,
Mine Venner, Børn og Slægt
Tag og i din Varetægt!

9 Stil de Syges Hjerte-Ve,
Tænk paa de Bedrøvede,
Vær de Faderløses Trøst,
Og giv Agt paa Enkers Røst!

10 Til en Blund staar nu mit Sind,
Men førend jeg slumrer ind,
Vil jeg hos mit Hvile-Rum
Staa og tænke mig lidt om:

11 At det er saaledes fat,
Jeg engang den lange Nat
Skal iblandt de Dødes Tal
Sove i den mørke Dal.

12 Fire Fjæle er den Pragt,
Hvorudi jeg blive lagt
Med et Lagen og lidt mer,
Eier ikke saa en Fjær.

13 Alle verdslig' Ting forgaar,
Jeg til Herlighed opstaar,
Naar Gud ved Basunens Lyd
Kalder mig til evig Fryd.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #612

Author: Dorothe Engelbretsdatter

(no biographical information available about Dorothe Engelbretsdatter.) Go to person page >

Text Information

First Line: Dagen viger og gaar bort
Author: Dorothe Engelbretsdatter
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Boerneharpen. 3. del. En Sangbog for Uge-og Sondagsskolen og Hjemmet #d9

Kirkesalmebog #d36

TextPage Scan

Kirkesalmebog #612

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #612

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #482

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #612

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d34

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.