Den kristelige Kirkes skjønne Navn

Den kristelige Kirkes skjønne Navn

Author: Hans Thomissøn
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Den christelige Kirkes skjønne Navn
Vil hver paa Jorden bære,
Guds Folk sig kalde uden Skjel og Gavn,
Dog de det ei monne v"re,
Alle Kjættere, som gjør Forfang
Med deres Digt og Lærdom vrang,
Guds Kirke sig falskelig kalde.

2 Den christelige Kirke kaldes ret
Almindelig, tag det vare,
Tid, Sted, Folk, Lærdom ikke fogjet,
De sire dig det forklare;
Saalænge som Verden stod og staar,
Guds Søn sig samler lydige Faar,
Hvo vil hannem det forhindre?

3 Al Verden er forvist det Sted,
Som Christus selv kundgjører,
I hvilken Guds Fok er adspred
Men eet Evangeliumhorer,
Og alle Mennesker kaldes hertil
Fra Djævelens Gan og Syndens Spil,
At de kunne salig blive.

4 Den christelige Kirkes rette Tegn,
Som Skriften klarlig lærer,
Er først Guds Ord, som allevegn'
Om Jesus Vidnesbyrd bærer,
Hvor der prædikes uden al Tant,
Guds Menighed findes der forsandt,
Det kan uden Frugt ei være.

5 Hvor Daabens Sakrament saa god,
Som Christus monne indskikke,
Og hans Testamentes Legem og Blod,
Som vi skulle æde og drikke,
Hvor disse to de bruges ret,
Foruden Kjætters Fund og Sæt,
Guds Kirke der vist kjendes.

6 Paa Lydighed imod Guds Ord
Vi og kun Guds folk mærke,
Som er Guds Tempel her paaJord
Og Christi Lemmer st"rke,
Gud hører visselig deres Bøn,
Og de give ham Taksigelse skjøn,
De ham ret kjende og dyrke.

7 Skjønt Kors og Modgang er forvist
Guds Bruds den rette Falde,
Dog trøster du hende, o Jesu Christ,
At hun skal Himmerig arde.
Mod Børns Forargelse stor,
Mod Kjødet du hende beskjærme.

8 Ukrud og Klinte der findes fast
Blandt Hveden her par Jorden,
Mundchristne leve i Skam og Last,
Paa Dommedag skilt de vorde;
Guds Helgen de have et kraftigt Haab,
Een Gud, een Herre, een Tro, een Daab,
I Himmerig skulle de samles.

9 Thi takke vi dig, o Jesu Christ,
At paa disse Tegn og flere
Din hellige Kirke kan forvist
Bevises blandt os a være;
Din Lærdom, som ved Luther igjen
Til Lyset kom, lad blive ren
Altid i disse Lande!Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #378

Author: Hans Thomissøn

(no biographical information available about Hans Thomissøn.) Go to person page >

Text Information

First Line: Den kristelige Kirkes skjønne Navn
Author: Hans Thomissøn
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #378

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d41

Suggestions or corrections? Contact us