Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Den store hvide Flok, vi se

Full Text

1 Den store hvide Flok vi se,
Som tusind Bjerge fuld' af Sne,
Med Skov omkring af Palmesving,
For Thronen. Hvo er de?
Det er din Helteskare, som
Af hin den store Trængsel kom,
Og har sig toed i Lammets Blod,
Til Himlens Helligdom.
Der holde de nu Kirkegang
Med nophørlig Jubelklang
I høie Kor, hvor gud han bor,
Blandt alle Engles Sang.

2 Her gik de under stor Foragt,
Men se dem nu i deres Pragt
For Thronen staa med Kroner paa
I Himlens-Præstedragt!
Sandt er det, i saa mangen Nød
Tidt Taarestrøm paa Kinden flød,
Men Gud har dem, straks de kom hjem,
Aftørret paa sit Skjød.
Nu holde de, og har tilbedst'
Hos ham en evig Løvsals-Fest,
Og Lammet selv ved Livets Elv
Er baade Vert og Gjæst.

3 Til Lykke, Kjæmpe-Samling! ja,
O tusindfold til Lykke da,
At du var her saa tro især,
Og slap saa vel herfra!
Du har foragtet Verdens Trøst,
Saa lev nu evig vel, o høst,
Hvad du har saad med Suk og Graad,
I tusind Engle-Lyst!
Ophøie din Røst, slaa Palme-Takt,
Og syng af Himmel-Kraft og Magt:
Pris være dig evindelig,
Vor Gud og Lammet, sagt!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #559

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Den store hvide Flok, vi se
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Evangeli harpe : et udvalg af salmer og aandelige sange til brug i menigheden, söndagsskolen og hjemmet #K10
Kirkesalmebog #d59
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #559
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #381Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #559Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d52
The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America #d54
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements