Den store hvide Flok, vi se

Den store hvide Flok, vi se

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 8 hymnals

Representative Text

1 Den store hvide Flok vi se,
Som tusind Bjerge fuld' af Sne,
Med Skov omkring af Palmesving,
For Thronen. Hvo er de?
Det er din Helteskare, som
Af hin den store Trængsel kom,
Og har sig toed i Lammets Blod,
Til Himlens Helligdom.
Der holde de nu Kirkegang
Med uophørlig Jubelklang
I høie Kor, hvor Gud han bor,
Blandt alle Engles Sang.

2 Her gik de under stor Foragt,
Men se dem nu i deres Pragt
For Thronen staa med Kroner paa
I Himlens-Præstedragt!
Sandt er det, i saa mangen Nød
Tidt Taarestrøm paa Kinden flød,
Men Gud har dem, straks de kom hjem,
Aftørret paa sit Skjød.
Nu holde de, og har tilbedst'
Hos ham en evig Løvsals-Fest,
Og Lammet selv ved Livets Elv
Er baade Vert og Gjæst.

3 Til Lykke, Kjæmpe-Samling! ja,
O tusindfold til Lykke da,
At du var her saa tro især,
Og slap saa vel herfra!
Du har foragtet Verdens Trøst,
Saa lev nu evig vel, o høst,
Hvad du har saad med Suk og Graad,
I tusind Engle-Lyst!
Ophøie din Røst, slaa Palme-Takt,
Og syng af Himmel-Kraft og Magt:
Pris være dig evindelig,
Vor Gud og Lammet, sagt!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #559

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Den store hvide Flok, vi se
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 8 of 8)

Kirkesalmebog #d59

Text

Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #559

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg: Kirkesalmeboger og Almedigter af Biskop J. N. Skaar, med 79 portræter, og Kirkemusiker og Kirkemusik... #559

Text

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #381

Text

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #559

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d52

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements