Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Det mere saligt er at give

Det mere saligt er at give

Author: Andr. Wright
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Det mere saligt er at give
End at modtag, siger Gud.
Hvad Trøst, at ei in mangel blive,
Men eie til at dele ud!
O stræbe med gudfrygtigt Hjerte,
At lindre næstens Sorg og Smerte.

2 Her om Guds Ord vi samles glade,
Og bud fra Himlen lyder klart.
Her vore Børn vi døbe lade,
Og faa ved Herrens Bord vor Part,
Ja Livets Balsam liflig flyder
Og himmelsk Trøst i Sjælen gyder.

3 Saa er det ikke med de Arme,
Hvis Sjælehunger stilles ei;
Som ei i Ordets ys og Varme
Kan finde til Guds Rige Vei;
Som efter Guds Ord tungt maa sukke
Og uden Tro sit Øie lukke.

4 Oplad, o Fader i det Høie,
Vort Hjerte for vor Næstes Nød,
Og lad os se med Aandens Øie,
At vi ham skylder Livets Brød!
Ei gjemme for os selv det Hele,
Men kjærligt med vor Næste dele.

5 Gud, skjænk din Menighed de Gaver,
Som trænges til dit Riges Værk!
Lad Hjertet op paa den, som haver;
Til  ædel Daad gjør Viljen stærk,
Saa Nogle vidne, Alle bære
Hverandres Byrder, dig til Ære!

6 Fra Verdens Hjørner Millioner
Af frelste Sjæle samles skal.
Da Israel med Jubeltoner
Samt Hedningernes Fyldes Tal
En evig Lovsang skal udtone
I Triumf for Gud Himmelthrone.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #720

Author: Andr. Wright

(no biographical information available about Andr. Wright.) Go to person page >

Text Information

First Line: Det mere saligt er at give
Author: Andr. Wright
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #720

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements