"Det skedde för mig"

Det skedde för mig

Tune: [Det skedde för mig]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Det skedde för mig,
Att Gud utti kött uppenbarade sig,
Att himlarnes Herre på jorden blet' träl,
Het fattig och plågad för syndares väl;
Det undret, min Jesus, ju skedde för mig?
Dess tackar jag dig.

2 Det skedde för mig,
Att du här måst vandra på mödosam stig.
Du ofta af kärlek arbetat dig trött,
Men blef dock föraktad och illa bemött.
din lydnad och möda visst gäller för mig,
dess tackar jag dig.

Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #25

Text Information

First Line: Det skedde för mig
Title: "Det skedde för mig"
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #25

Suggestions or corrections? Contact us