We don't often ask for money. Just twice a year. This is one of those times. 

So, please, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? 

In April 2020, according to Google Analytics, our Hymnary website had roughly 1.5 million sessions from approximately 1 million users. Both numbers were up 40% from April 2019. Amazing. And what a blessing! But it is expensive to serve all of these people -- worship leaders, hymnologists, hymn lovers and more -- people like you who love hymns.

And we have limited sources of revenue. This fund drive is one critical source. 

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do. 

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. 

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

Det volder sure Mine

Det volder sure Mine

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 3 hymnals

Representative Text

1 Det volder sure Miner,
Naar Korset sendes til,
Man veed da tidt for Piner
Ei, hvor man være vil;
Men lærer man at kjende,
Hvad Korset gjør for Gavn,
Og ser den Sag til Ende,
Da tages det i Favn.

2 Det fører os ved Smerte
Fra Verdens Daarlighed,
Og slaar det stolte Hjerte
I Støv og Aske ned;
I Ydmyghed er Hvile
Og meget godt at bo,
Saa jager Korsets Pile
Os ind med Magt til Ro.

3 Det kommer fra Guds Hjerte,
Og drager os derhen,
Da bliver Korsets Smerte
Til idel Fryd igjen.
Hvor mangen aldrig kjendte
Den sande Ro i Gud,
Om Gud ham ei lod hente
Ved Korsets visse Bud?

4 Det giver Lyst at grunde
Paa Ordet Dag og Nat;
Da kan man ingenlunde
Undvære denne Skat.
Naar Ordet dybt indtrykkes
Ved Korset i vort Sind,
Kan tidt vor Sjæl henrykkes
Ret som i Himlen ind.

5 Det lærer os at klage
I Bønnen Dag og Nat,
Med Graad og Sukke tage
Gud ret om Hjertet fat,
Da vil vi have Naade,
Gaar ikke før derfra,
Alt efter Troens Maade,
Før Jesus siger: Ja.

6 Det puster op i Luer
Den lille Troens Gnist,
At man ei mere gruer
For Stans Magt og List;
Vor Tro i Trængsel hærdet,
Som Staal i Ild og Vand,
Kan stærkt og uforfærdet
Mod al Ting holde Stand.

7 Det gjør vor Hjertes Have
Fra Verdens Klinte ren,
Og holder under Ave
De vilde Lysters Gren,
At vi i nær Forening
Med Jesus komme maa,
Og det er just hans Mening,
Naar Korset lægges paa.

8 Af Jesu Torner bryde
De fagre Roser ud,
Som skal i Himlen pryde
Og krone Jesu Brud;
Vor Jesu Kors fortjente
Os denne Skat at faa,
Men vil vi Kronen vente,
Da skal vi med ham gaa.

9 Des mer vi da maa stride
At komme Jesus nær.
Des mere vi maa lide,
Fordi vi har ham kjær,
Des mere Kors vi taale,
Des større Demant-Glans
Og Perler skal der straale
Af Sjælens Brudekrans.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #259

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson.) Go to person page >

Text Information

First Line: Det volder sure Mine
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)
TextPage Scan

Kirkesalmebog #259

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #259

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #259

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.