Din Næste elsk af ganske Sjæl

Din Næste elsk af ganske Sjæl

Author: Ludvig M. Bjørn
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Din Næste elsk af ganske Sjæl,
Det Bud kun kjendes for en Del;
Det var vel Tid at lytte!
Ak, Herre hjælp os, at i Dag
Vi til dit stor Navns Behag
Maa Daad til ordet knytte!

2 Naar Hjertet ei har Herren kjær,
Da aabnes Haanden med Besvær,
Det maa saa tidt erfares!
Man glemmer ham, som Korset bar,
Behandlet som et Vredens Kar;
Hint aldrig kan forklares!

3 Et Offer Krist har bragt for mig,
For al min synd tilstrækkelig;
Thi skal det aldrig glemmes!
Saa vil jeg da helt hjertelig
Til Offer ham fremstille mig;
Den Sag skal altid fremmes!

4 Da Jesus fattig, ringe sad,
Han aldrig om en Penning bad;
Den var ei blandt hans Glæder!
Men Jesus, som saa herligt bor
Blandt Engles store Jubelkor,
Os om en Skjærv nu beder!

5 Hver Tjener vil han gi' sin Løn,
Hver Hedning føre frem til Bøn
Og hver en Nøgen klæde!
Hvad vi nu gjør mod Herrens Smaa,
deraf skal engang Høst vi faa
Med stor og evig Glæde!

6 De hellige tre Konger bar
frem til ham gyldne, skjønne Kar;
det var saa stor en Gave!
Min Gave kommer sligt ei nær,
Men jeg har ham dog ogsaa kjær,
Han ogsaa minskal have!

7 Vi, Venner, alle, som har kjær
Den Ven, som er os stedse nær,
Vil lægge paa hans Alter
Den Gave, som vort Hjerte har
Bestemt til ham, som er og var
Vor Strengeleg og Psalter!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #708

Author: Ludvig M. Bjørn

Ludvig Marinus Biorn, was born in Moss, Norway, September 7, 1835. His father was minister in the state c hurch of Norway, and some of his ancestors held high military and ecclesiastical postions in Slesvig. Biorn became a student at the University of Norway in 1855, graduating as a theological candidate in 1861. The following year he emigrated to America, being called as pastor by the congregation of the Norwegian Synod in Manitowac county, Wisconsin. Here Rev. Biorn met all the hardships incident to pioner life. The war, too, added to the difficulty. Company F, of the Fifteenth Wisconsin Regiment, was mostly taken from his congregation. In 1879 he removed to Goodhue County, to the congregations of Land and Minneola. The year before the cr… Go to person page >

Text Information

First Line: Din Næste elsk af ganske Sjæl
Author: Ludvig M. Bjørn
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Kirkesalmebog #d70

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #708

Suggestions or corrections? Contact us