Ditt namn, o store Gud

Representative Text

1 Ditt namn, o store Gud,
Ske lof och pris och ära
För nåd, du kärleksrik
Har täckts mig städs beskära.
Förr'n färlden grundad var,
Du huldt har tänkt på mig
Och planlagt i ditt råd
Mitt väl på lifvets stig.

3 När späd och hjälplös än
Jag låg och dig ej kände
I dopets helga bad
Du mig din Ande sände.
Du tog mig till ditt barn,
Mig slöt i huldrik famn
I fast förbund och skref
I lifvets bok mitt namn.

4 Med trofashet och nåd
Du följer mig på färden
Och söker med din hand
Mig leda genom världen,
Från lifvets morgonväkt
Mig lyser med ditt ord,
Och ofta för min själ
Du dukar nådens bord.

5 Jag lofvat, Herre kär,
Di älska, dyrka, tjäna,
Ståndaktig i min tro,
Mig nåd därtil förläna!
Gif, att min hela dag
Jag dig blott lefva må,
Och låt vid lifvets slut
Af nåd mig himlen nå!


Source: Lutherförbundets Sångbok #S20

Author: V. H. H.

(no biographical information available about V. H. H..) Go to person page >

Text Information

First Line: Ditt namn, o store Gud
Author: V. H. H.
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Tune

NUN DANKET

NUN DANKET, named for the incipit of Rinkart's text, has been associated with this text ever since they were published together by Johann Crüger (PHH 42) in his Praxis Pietatis Melica (1647). Like most modern hymnals, the Psalter Hymnal prints the isorhythmic (all equal rhythms) version. The tune w…

Go to tune page >


Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S20

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.