Du fødes maa paany, om du vil se Guds rige

Du fødes maa paany, om du vil se Guds rige

Author: Johan Nordahl Brun
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Du fødes maa paany, om du vil se Guds Rige.
DenTale synes haard og høi og mørk tilsige;
thi dein Fornuft er blind, og Viljen altfor svag,
Og hele Værket er Guds Aands og Naades Sag.

2 Du fødes maa paany, og det vil koste Smerte,
For den Forandring er fuldkommet i dit Hjerte,
De Baand, som fængsle dig til synden, løses maa,
Før til dein Jesus du kan Hjertet bundet faa.

3 Du Synden i din Barm og Syndens Straf maa kjende,
Og saa med Bod og Bøn til Jesus ret dig vende,
Da faar du Aandens Liv og Kraft til Ondt at sky
Og Lyst at gjøre Godt, da fødes du paany.

4 Guds Aand frembringer Tro, og Liv i Hjertet tænder,
En ny og ukjendt Ild i alle Evner brænder;
Ei nogen syndig Lyst da mere er din Ven,
Og neppe du dig selv kan kjende mer igjen.

5 Før Vellyst glimrede med alle Skjønheds Straaler,
Nu denne Skjøges Sil dit Øie mer ei taaler,
Mod dens Tillokkelse du nu er blind og døv;
Før guldet var din Gud, nu ser du, det er Støv.

6 Før greb du efter Røg og elsked'Ærens skygge,
Paa god Samvittighed din Ros du nu vil bygge;
"Dig selv at kjende' før du flittig vilde sky,
Nu beder du derom,naar du er født paany.

7 Nu er du Barnet lig; ei for den Dag i Morgen
Med Tvil og Frygt din Sjæl sig overgiver sorgen,
Glad i den Del, du har, du hviler tryg og stil;
Min Fader, siger du, veed, hvad jeg trænger til.

8 Nu er du Barnet lig' det leger med sin Lige,
Alt om det og er født som Arving til et Rige;
Du kjender ei Foragt, men i en ydmyg Aand
Med Brødre knytter du det sOde Samfunds Baand.

9 Nu er du Barnet lig, der revses af sin Fader,
Og grædende, men dog ved ømme, milde Lader
Sig kaster i hans Favn og Gunst udbeder sig;
Saa kysser du Guds Haand, som tugter faderlig.

10 Min Gud, du give mig, hvad Ord ei kan udsige,
Forny dit Liv i mig, at jeg maa se dit Rige;
Naturens Banart bryd, løs Syndens haarde Baand,
Skab i mig Troens Liv ved din den gode Aand!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #647

Author: Johan Nordahl Brun

(no biographical information available about Johan Nordahl Brun.) Go to person page >

Text Information

First Line: Du fødes maa paany, om du vil se Guds rige
Author: Johan Nordahl Brun
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Kirkesalmebog #d78

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #647

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.