Du, som gaar ud

Representative Text

1 Du, som gaar ud
Fra den levende Gud,
Aandernes Annd i det Høie!
Menneskens Kjøn
Mod Guds enbaarne Søn
Stridenden staar for dit Oie;
Men for din Naade, o bliv dog her!
Natten er skummel, og den er nær.

2 Tunger af Ild,
Og dog Prædiken mild
Giv dem, du salver og sender!
Saligheds Ord
I Apostlernes Spor
Vandre til Jorderigs Ender,
Saa ingen Mennneske Fod har rørt
Pletten, hvor ikke dets Røst blev hort!

3 Glæde og Lys
Komme med dem til Bys,
Blomstre lad Muld, hvor de træde!
Styrke og Mod
Bringe Svaghed paa Fod,
Trøst finde alle, som græde!
Ved Evangeliets milde Røst
Miskundhed vaagne i hvert et Bryst!

4 Skin over Vang,
Som en Morgen med Sang,
Morgen i Mai, naar det grønnes!
Lifligheds Magt
Gjøre Søvnig vakt,
Saa paa Guds Naade der skjønnes!
Tonerne dybe i Gry og Kveld
Røre selv Hjertet, saa hardt som Fjeld!

5 Pintselig Daab
Til Guds Herligheds Haab
Folkeferd alle gjenføde!
Tale og Skrift
Om vor Frelsers Bedrift
Blomstre som Roserne rode!
Livs-Træet skyde af Korsets Rod!
Smage lad alle, vor Gud er god!

6 Saligheds Fryd
For Gjenløserens Dyd
Times lad Mennesker alle!
Faderens Raad
Og den Hilligaands Daad
Sammen i Frelseren falde!
Saa af det Hele, som Gud har skabt,
Gaar kun Fortabelsens Æt fortabt!

Source: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg: Kirkesalmeboger og Almedigter af Biskop J. N. Skaar, med 79 portræter, og Kirkemusiker og Kirkemusik... #444

Translator: N. F. S. Grundtvig

Nicolai Frederik Severin Grundtvig was the son of a pastor, and was born at Udby, in Seeland, in 1783. He studied in the University of Copenhagen from 1800-1805; and, like some other eminent men, did not greatly distinguish himself; his mind was too active and his imagination too versatile to bear the restraint of the academic course. After leaving the university he took to teaching; first in Langeland, then (1808) in Copenhagen. Here he devoted his attention to poetry, literature, and Northern antiquities. In 1810 he became assistant to his father in a parish in Jutland. The sermon he preached at his ordination, on the subject "Why has the Lord's word disappeared from His house," attracted much attention, which is rarely the case with "pro… Go to person page >

Author: James Montgomery

James Montgomery (b. Irvine, Ayrshire, Scotland, 1771; d. Sheffield, Yorkshire, England, 1854), the son of Moravian parents who died on a West Indies mission field while he was in boarding school, Montgomery inherited a strong religious bent, a passion for missions, and an independent mind. He was editor of the Sheffield Iris (1796-1827), a newspaper that sometimes espoused radical causes. Montgomery was imprisoned briefly when he printed a song that celebrated the fall of the Bastille and again when he described a riot in Sheffield that reflected unfavorably on a military commander. He also protested against slavery, the lot of boy chimney sweeps, and lotteries. Associated with Christians of various persuasions, Montgomery supported missio… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)

Kirkesalmebog #d85

TextPage Scan

Kirkesalmebog #444

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #444

Suggestions or corrections? Contact us