En timme i Getsemane

Representative Text

1 En timme i Getsemane
jag aldrig glömma kan;
Ty där din ångest jag fick se,
Och hur din blodsvett rann.

Kör:
Jag glömmer ej, o Jesus god,
Dein blodsvett och ditt ve,
Der kval, som du för mig utstod
Uti Getsemane.

2 En timme i Getsemane
Ej Petrus ens förmår
Att vaka med sin mästare;
Ej egen kraft förslår. [Kör]

3 En timme i Getsemane
Du ensam striden stred.
Dig alla syntes öfverge,
Ja, Gud, din fader, med. [Kör]

4 En timme i Getsemane,
Och så en ängel kom
Med styrka för den helige
Från himlens helgedom. [Kör]

5 En timme i Getsemane,
Och Jesus villigt går
Att frälsa arma syndare,
Att dö för sina får. [Kör]

Source: Lutherförbundets Sångbok #S58

Author: Albert Johanson

(no biographical information available about Albert Johanson.) Go to person page >

Text Information

First Line: En timme i Getsemane
Author: Albert Johanson
Language: Swedish
Refrain First Line: Jag glömmer ej, O Jesus god
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)
Page Scan

De Ungas Sångbok #60

TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S58

Page Scan

Nya Psalmisten #71

Suggestions or corrections? Contact us