Det eviga svalget

Förgäfves ropar den redan dömde

Tune: [Förgäfves ropar den redan dömde]
Published in 1 hymnal

Representative Text

Förgafves ropar den redan dömde
Om någon lindring uti sin nõd.
Hur här om lycka och frid han drömde,
Den drömmen slöts dock med evig död.
Han nu kan aldrig ur djupet fara
Till frälsta skaran i himlen opp,
Ty si, befästadt ett svalg skall vara,
Som ej ger rum för en skymt af hopp.

Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #82

Text Information

First Line: Förgäfves ropar den redan dömde
Title: Det eviga svalget
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #82

Suggestions or corrections? Contact us