Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Forgjæves er Arbeid' og Konst

Forgjæves er Arbeid' og Konst

Translator: Hans Tausen; Author: Lazarus Spengler
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Forgjæves er Arbeid' og Konst,
Naar Gud ei Huset bygger,
Al Menneskens Gjerning er omsonst,
Vor Kraft os ei betrygger;
Thi hvilken Stad
Gud med sit Raad
Ei hjælper selv og raader,
Man gjør dertil,
I hvad man vil,
Det vist plat intet baader.

2 Hvad hjælper, at vie aarle opstaa,
Belade os med stor Møie?
Bort Anslag kan ei Fremgang saa,
Vil Gud det saa ei føie;
Endag dit Brød
Med Sved og Nød
I Arbeid' monne forhverves,
Naar Gud ei vil
Velsigne til,
Dit Arbeid' dig fordærves.

3 Gud Fader ene gjør det faa,
At Landene vel regjeres
Vi dagligen det kjende maa,
At hvor denn Hyrde undværes,
Hvert Regiment
Bli'r ilde endt,
Hvor mægtigt det monne være;
Gud naade det Land,
Som af Guds Aand
Og Ord ei dette vil lære.

4 At Gud Forældre Børn beskjær',
Af Naade det monne være,
Han dem opholder, faa eller fler
Vor Sorg kan dem ei nære,
Om end med Hast
Vi str"be fast,
Han ene Lykken vender,
Som Pilens Frugt
Maa følge smukt
Hans Villie, som den sender.

5 Hver salig er den Stad og land,
Som af gud selv regjeres,
Det Hus, hvor baade
Kvinde og Mand
Af Herrens Aand veiledes!
Derfor se til,
Du from og stil'
I Troen hem paakalder!
Foruden hans Haand
Hvert Hus og Land,
Hvor stærkt det synes, falder.

6 Thi prise vi dig, o Fader sand,
Som os din Hjælp mon sende,
Derhos din Søn og Helligaand!
Med Tak vi alle bekjende,
At du saa vel
Til Liv og Sjæl
Vil dine Børn bevare.
Ak, frels vort Land
Alt ved din Haand
Fra Vaade og fra Fare!Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #242

Translator: Hans Tausen

(no biographical information available about Hans Tausen.) Go to person page >

Author: Lazarus Spengler

Spengler, Lazarus, was the 9th of the 21 children of Georg Spengler and Agnes his wife, and was born March 13,1479, at Nürnberg, where his father was clerk of the Imperial court of Justice (Landgerichtschreiber). He entered the University of Leipzig in 1494; but on the death of his father on Dec. 27, 1496, he returned to Nürnberg, obtained a position in the town clerk's office, in 1507 became himself town clerk (Raths Syndikus), and in 1516 also Rathsherr. When Luther was passing through Nürnberg, in 1518, on his way to Augsburg, Spengler made his acquaintance. He warmly espoused the Reformation doctrines, published in 1519 his Schutzre in Luther's favour, and himself became one of the leaders in the Reformation work at Nürnberg. He was… Go to person page >

Text Information

First Line: Forgjæves er Arbeid' og Konst
Translator: Hans Tausen
Author: Lazarus Spengler
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #242

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d88

Suggestions or corrections? Contact us