Fra Gud vil jeg ei vige

Fra Gud vil jeg ei vige

Author: Ludwig Helmbold; Translator: H. Ravn
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Fra Gud vil jeg ei vige,
Han viger ei fra mig,
Ledsager mig saa lige
Paa rette Vei til sig;
Han rækker mig sin Haand,
Om Aften og om Morgen
Bær han for mig Omsorgen,
Ihvor jeg gaar om Land.

2 Naar Mennesken forandrer
Mod os Velviljen sin,
Straks Gud han til os vandrer
Og lyser til os ind;
Han hjælper af al Nød,
Fra Synd og Skam bevarer,
I Syndens Straf os sparer,
Ja midt udi vor Død.

3 Paa hannem vil jeg lide
Saa fast i Liv og Død,
Det skal mig ei fortryde,
Han vender al min Nød;
Jeg ham alt stiller til,
Mit Legem, Sjæl og Livet
Skal være hannem givet,
Han gjøre, hvad han vil!

4 Han Andet ei tillder
End det, mig nyttigt er,
Den kjære Gud og Fader
Det mener godt med hver,–
Gav os sin kjære Søn,
Ved ham os under Naade
For Sjæl og Legem baade,
Tilsidst den evig' Løn.

5 Lad os det vel betænke
Med Tak af Hjertens Grund!
Han vil og naadig skjænke
En salig sidste Stund.
Vor Tid og al den Ting,
Som vi paa Jorden sanke,
Der vi saa vide vanke,
Den vendes fluks omkring.

6 Naar Verden da forganger
Med Stolthed sin og Pragt,
Og alt en Ende fanger,
Som her var høit i Agt;
Da lægges vi og ned
Dybt hen i Jordens Grave;
Naar vi udsovet have,
Opvækker gud den Sæd.

7 Vor Sjæl den blir befriet,
Og ført i Abra'ms Skjød,
Og legemet fornyet,
Ei mer med Synd bemød,
At vi forklared' ren'
Maa Himmerige arve,
Det mon' os Krist forhverve,
At frelses af alt Meen.

8 Om jeg endskjønt skal lide
Alskens Gjenvordighed,
Vil Verden rive, slide,
Og gjøre mig Fortræd,
Dog Glæden trøster mig,
Den, som Guds Børn skal nyde,
Naar Herren dem vil pryde
Udi sit Himmerig.

9 Det er Guds Faders Vilje,
Som os har gjort og skabt,
Vil os ei fra sig skille,
At vi skal gaa fortabt;
Hans Søn har Hjælp bered,
Ham ske Lov, Pris og Ære,
Den Helligaand regjere
Og give Salighed!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #384

Author: Ludwig Helmbold

Helmbold, Ludwig, son of Stephan Helmbold, woollen manufacturer at Muhlhausen, in Thuringia, was born at Mühlhausen, Jan. 13, 1532, and educated at Leipzig and Erfurt (B.A. in 1550). After two years' headmastership of the St. Mary's School at Mühlhausen, he returned to Erfurt, and remained in the University (M.A. 1554) as lecturer till his appointment in 1561 as conrector of the St. Augustine Gymnasium at Erfurt. When the University was reconstituted in 1565, after the dreadful pestilence in 1563-64, he was appointed dean of the Philosophical Faculty, and in 1566 had the honour of being crowned as a poet by the Emperor Maximilian II., but on account of his determined Protestantism he had to resign in 1570. Returning to Mühlhausen, he was… Go to person page >

Translator: H. Ravn

(no biographical information available about H. Ravn.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d120

TextPage Scan

Kirkesalmebog #384

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #384

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #235

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #384

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d94

Suggestions or corrections? Contact us