Gud, i mina unga dagar

Representative Text

1 Gud, i mina unga dagar
Lär mig alltid tjäna dig,
Att jag gör, hvad dig behagar,
städse går på lifvets stig!
Lär mig bygga all min ro
På din nåd och Kristi tro,
Så att, hvad mig än må hända,
Intet kan mig från dig vända!

2 O, hur kan jag nånsin löna
Moders kärlek, faders vård,
All den huldhet, jag fått röna
I min lugna barndoms gård!
Men dock mycket mera än,
Fader uti himmelen,
Mig du älskat, mig du hägnat
Och med dina gåfvor fägnat.

3 Därför jag, o Gud, dig beder:
Lär mig först att älska dig!
Gif och nåd, att jag bereder
Fröjd åt dem, som vårdat mig,
At föräldrar, lära re!
Värdes ock mig krafter ge
Att i handling tack hembära
At min barndoms kyrka kära!

4 Fåglaran med glädje sjunga
I den klara, mogonväkt;
Liljorna på marken gunga,
Lifvade af vårens fläkt.
Låt ock mig till ditt behag
Ägna dig min lefnadsdag!
Skänk den sanna lefnadsfröjden,
Helga den med ljus från höjden!

5 Som det gröna träd i skogen
Växer friskt i sommarregn,
Låt mig växa, ren och trogen,
I ditt hulda fadershägn!
Vänd allt orent bort från mig,
Låt mig hafva rot i dig
Och mig hålla vid det ena,
Dig att älska, frukta, tjäna!Source: Lutherförbundets Sångbok #S76

Text Information

First Line: Gud, i mina unga dagar
Meter: 8.7.8.7.7.7.8.8
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Tune

GENEVAN 42

Louis Bourgeois (PHH 3) composed or adapted this tune for Psalm 42 for the Genevan psalter. The 1564 harmonization by Claude Goudimel (PHH 6) originally placed the melody in the tenor. An alternate harmonization with descants by Johann Crüger (PHH 42) can be found opposite 41 in the Psalter Hymnal.…

Go to tune page >


Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S76

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.