We don't often ask for money. Just twice a year. This is one of those times. 

So, please, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? 

In April 2020, according to Google Analytics, our Hymnary website had roughly 1.5 million sessions from approximately 1 million users. Both numbers were up 40% from April 2019. Amazing. And what a blessing! But it is expensive to serve all of these people -- worship leaders, hymnologists, hymn lovers and more -- people like you who love hymns.

And we have limited sources of revenue. This fund drive is one critical source. 

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do. 

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. 

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

Guds Engle, de sig glæde

Guds Engle, de sig glæde

Author: H. N. Hauge
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Guds Engle, de sig glæde
I Himlens Herlighed,
Naar Syndere aftræde
Fra Uretfærdighed,
Sin Frelser stadig tjene,
Lovsyngende hans Navn,
Sig med Guds Børn forene,
Hvem Jesus tar i Favn.

2 Det kosted Jesus Møie
at vri vor Sjæl fra Ve;
Betænke vi det nøie,
Hvor svar hans Lidelse,
Da maa vi alle sige,
Det vist paa tide er
Fra Syndens Vei at vige
Og faa ham hjertens kjær.

3 Det er den dyre Gave,
Vor Frelsere og Gud
Vil af os alle have:
Vor sjæl til Kirkebrud,
Som dagligen vil stræve
I Naadens Pagt at staa,
For Jesus Kristus leve
Og gjerne til ham gaa.

4 Naar Hjertet Glæden smager
Ved Syn paa Evighed,
I Hjertet da inddrager
Sand Næsterkjærlighed,
Som ei vil være lunken
For Frelsens dyre Sag,
Naar næsten er nedsunken
I Synden Nat og Dag.

5 Den Kjærlighed tilraaber:
Arbeid, arbeid med Flid,
Den venligen os raader
At nytte Nadens tid
til Næsten at udrive
Fra Syndens haarde Baand,
Saahan kan lydig blive
Det Livets Ord og Aand.

6 O, hvor denSjæl vil blive
Af dybest Grund dog fro,
Naar den vil ærlig give
Sin Frelser Hjertets Tro!
Da glædes vi tilhobe
I Jesu Kjærlighed,
Og glad vi begge raabe:
Vær hilset, dyre Fred!

7 O, give Gud, at mange
Maa lægges til det Tal,
Hvis Ord og Daad og Sange
Bekjende Kristi Kald,
Hvor Kjærligheden findes
Med ydmygt Sind i Pagt,
Og Sjælen altid mindes
At have Gud i Agt.

8 Vor Gud at give Ære
Og tjene Næsten her,
Lad det vort Livsmaal være
Med hvad, vi har og er,
Da midt i Døden have
Vi Liv i Troens Fred
Og Troens Naadegave:
En evig Salighed!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #660

Author: H. N. Hauge

(no biographical information available about H. N. Hauge.) Go to person page >

Text Information

First Line: Guds Engle, de sig glæde
Author: H. N. Hauge
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Kirkesalmebog #d168

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #660

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.