Här mången suckar

Här mången suckar med ängsligt hjärta

Tune: DET AR ETT FAST ORD
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Här mången suckar med ängsligt hjärta
Och undrar, hur han skall målet nå.
Se mer på Jesus, se mer på Jesus,
Det gifver mod till att skynda på.

2 När världen söker att dig förvilla
Och dra dig bort, från din Herre kär,
Se mer på Jesus, se mer på Jesus,
Han hjälper den, som är frestad här.

3 Du klagar ofta, att du på vägen
Ej alltid vandrar, men viker af,
Se mer på Jesus, se mer på Jesus,
Han lofvat vara din käpp och staf.

4 Du äfven klagar, att vänner svika,
Du vet ej någon, som dig förstår.
Se mer på Jesus, se mer på Jesus,
På denne vän du förtrösta får.

5 Och om ej brödet dig ymnigt gifves
Men delas knappt för hvar enda dag,
Se mer på Jesus, se mer på Jesus,
Han ägde mindre än du och jag.

6 Och kommer döden och dig förskräker,
Den sista kampen är dock så kort.
Se blott på Jesus, se blott på Jesus,
Och dödens fasor han tager bort.

7 Hvad än dig möter i jordelifvet
Af lust och glädje, af sorg och nöd,
Se mer på Jesus, se mer på Jesus,
Han vill dig hjälpa i lif och död.

Source: Lutherförbundets Sångbok #S145

Text Information

First Line: Här mången suckar med ängsligt hjärta
Title: Här mången suckar
Meter: 10.9.10.9
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S145

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.