Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Herre, jeg hjertelig ønsker at fremme din Ære

Herre, jeg hjertelig ønsker at fremme din Ære

Author: Anonymous
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Herre! jeg hjertelig ønsker at fremme din Ære,
Dertil du skabte mig, at jeg din Tjener skal være.
Hvor er jeg sæl,
Som kan med Liv og med Sjæl
Tjene saa naadig en Herre!

2 O, at jeg kunde i Gjerning saa gjerne, jeg vilde,
Prise dig Fader, al Miskunds og Kjærligheds Kilde!
Til alt dit Værk
Gjær mig lærvillig og stærk,
Lad mig dit Venskab ei spilde!

3 Væk selv mit Sind, og opmuntre mig flittig at sjunge,
Til din Taksigelse løsne min stammende Tunge!
Immanuel,
Du bør i Legem og Sjæl
Prises af Gamle og Unge!

4 Du er den Første og Sidste, som alle Ting bærer,
Du er den Vise og Gode, alt Levende nærer,
Intet bestaar,
Ingen sit Endemaal naar
Uden ved dig, som regjerer.

5 Du er den kjærlige Fader, som Sønnen udsendte,
For os Fortabte fra Døden til Livet at hente;
Din Miskund gjør,
At vi, Dødskyldige, tør
Livet og Salighed vente.

6 Du lader Naade ved Aanden i Hjertet nedflyde,
Du giver Kraft udi Trængsler til gjennem at bryde;
DiN søde Trøst
Salver det saarede Bryst,
Naar vore Klagemaal lyde.

7 Naade–ak hellige, søde Guds Rørelsers Glæde!
Forsmag paa det, som deroppe i Herligheds Sæde
Øses skal ud,
Naar for vor Saligheds Gud
Vi skal i Lyset fremtræde!

8 Naaden, ak kan den saa liflig om Hjerterne lette,
Hvad vil da Herligheds Fylde i Himlen udrette!
Sødeste Gud!
Hvo kan vel tænke det ud?
Hvo kan dig takke for dette?Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #232

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: Herre, jeg hjertelig ønsker at fremme din Ære
Author: Anonymous
Source: Unknown Danish author; Pontoppidans Psalmbog
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d180

TextPage Scan

Kirkesalmebog #232

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #232

Text

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #145

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #232

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d138

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements