Herre Jesus Krist, from, mild og god

Herre Jesus Krist, from, mild og god

Author: Bartholomaüs Ringwaldt; Translator: B. K. Aegidius
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Herre Jesu Christ, from, mild og god,
En Kilde til all Naade,
Se, hvor ned slaget er mit Mod,
Beladt med Syndens Vaade,
Og mange Pile har i mig,
Som udi Hjertet haardelig
Mig arme Synder trykker.

2 I saadan Trang forbarme dig,
Tag dien bort af mit Hjerte!
Saa vel du bødet har for mig
Paa Korset med dit Smerte,
Paa det jeg ei med Pine maa
I mine synder slet forgaa,
Og evig saa fotvivle.

3 O Gud, naar det mig falder ind,
Hvad Synd jeg har begangen,
Da falder Angest paa mit Sind,
Det er med Frygt omfangen
Og ingen Raad i Verden ved;
Jeg blev fortabt i Evighed,
Om jeg dit Ord ei havde.

4 Dit gode Ord dog siger saa:
Du vil al synd forlade,
Naar vi derfra ved Bod asstaa,
Da skal den os ei skade;
Du rækker dem din Naadehaand,
Som med en sønderknuset Aand
I Troen til dig komme.

5 Og som jeg da, min Herre kjær,
Det jeg med Smerte klager,
En høitbedrøvet Synder er,
Samvittighed mig nager,
Og gjerne vil nu, ved dit Blod
Af Synden renset, gjøre Bod,
Som David og Manasse.

6 Saa kommer jeg da frem for dig,
Min Nød mig til dig leder,
Jeg mine Knæe ydmygelig
Nedbøier og dig beder:
Forlad, forlad mig naadelig,
Hvad jeg min Livstid imod dig
Paa Jorden har bedrevet!

7 O Gud, forlad du mig det dog
For dit Navns Skyld og Ære,
Og borttag mine Synders Aag,
Lad det mig ei besvare,
At jeg kan Ro i Hjertet faa,
Og dig til Ære leve saa,
Som det dig vel behager!

8 Med Glædens Aand mig styrk og led,
Læg mig med dine Vunder,
Afto mig med din Angestsved,
Naar som min Død tilstunder,
Og tag mig naar det synes dig,
I troen bort fra Jorderig
Til dig og de Udvalgte!Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #248

Author: Bartholomaüs Ringwaldt

Bartholomew Ringwaldt was born at Frankfort-on-the-Oder, in 1530, and was a Lutheran pastor at Langfield, in Prussia, where he died, 1598. His hymns resemble Luther's in their simplicity and power. Several of them were written to comfort himself and others in the sufferings they endured from famine, pestilence, fire and floods. In 1581, he published "Hymns for the Sundays and Festivals of the whole Year." --Annotations of the Hymnal, Charles Hutchins, M.A. 1872.… Go to person page >

Translator: B. K. Aegidius

(no biographical information available about B. K. Aegidius.) Go to person page >

Text Information

First Line: Herre Jesus Krist, from, mild og god
Translator: B. K. Aegidius
Author: Bartholomaüs Ringwaldt
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #248

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d144

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.