Herre Krist, vi dig nu prise

Herre Krist, vi dig nu prise

Author: Hans Chr. Sthen
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Herre Christ, vi dig nu prise,
Dine Børn og Fødes Faar;
Du monne os vel bespise,
Din Godhed til os naar,
Din Godhed til os naar,
Med Klæder og Livsens Føde,
At vi ei lægges øde;
Pris være din Naade stor!

2 Alt godt vi af dig have,
O milde Jesu Christ,
Mangfoldig er din Gave,
Du under os Livets Frist,
Du under os Livets Frist,
Med Sandhed Næring og Lykke
Alt efter dit gode Tykke;
Thi takke vi dig forvist.

3 Naar vi ere glade i Sinde
Alt ved dit rige Laan,
Da drage du os til Mine,
Vi singe det af din Haand!
Vi singe det af din Haand!
Vi ville dig prise og ære,
Du est vor Gud og Herre,
Vor enest Frelsermand.

4 Skjænk os din Helligaands Naade
At han maa hos os bo!
Fri os fra alskens Vaade,
Giv os en stadig Tro!
Giv os en stadig Tro!
Bevar os her i Live,
Os siden Himmerig give
Med evig Glæde og Ro!

Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #448

Author: Hans Chr. Sthen

(no biographical information available about Hans Chr. Sthen.) Go to person page >

Text Information

First Line: Herre Krist, vi dig nu prise
Author: Hans Chr. Sthen
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #448

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d145

Suggestions or corrections? Contact us