During our last fund drive a donor said this: "Covid-19 rules prevent us from singing during my husband's burial service, so we will play the tune while we read the printed words or hum along with the music." Needless to say, this testimony struck us and stuck with us. We never know on any given day how Hymnary.org will be a blessing to people, but we know that around the world, the site is making a powerful difference in the lives of many.

Thanks to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful.

To donate online, please use the Calvin University secure giving site. If you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546.

What though my joys and comfort die?
The Lord my savior liveth.
What though the darkness gather round?
Songs in the night he giveth.

(My Life Flows On In Endless Song)

Hvar jag gar, i skogar

Representative Text

1 Hvar jag går, i skogar, berg och dalar,
Följer mig en vän, jag hör hans r¨st.
Väl osynlig är han, men han talar:
Talar stundom varning, stundom tröst.
Det är herden god.
Väl var han döder,
Men han lefver i all evighet:
Sina hår han följer, vårdar, föder
Med osäglig trofasthet,
Sina får han följer, vårdar föder,
Med osäglig trofasthet.

2 Allt hvad vi till evig tid behöfva,
Allt i allom har jag i min vän;
Allt hvad som mitt hjärta kan bedröfva
Känner han och hjälper det igen.
Väl försvinner ofta vännen kära;
Men han sade själf: en liten tid:
Se'n en tid igen, och jag är nära;
Då blir åter fröjd och frid,
Se'n en tid igen, och jag är nära;
Då blir åter fröjd och frid.

3 När på Tomas segerfursten tänker,
Då han full af sorg och otro går;
Skyndar han och honom tillgång skänker
Att få se och röra vid hans sår.
Tomas, smält af Jesu hulda hjärta,
Öfvervunnen af hans marterskrud,
Ropar full af fröjd och kärlekssmärta
"O, in Herre och min Gud!"
Ropar full af fröjd och kärlekssmärta
"O, in Herre och min Gud!"

4 Skänk ock mig, o Jesus, denna lycka,
Som fördrifver otrons mörka qval!
Sårens bild i hjärtat värdes trycka
Till besegling af mitt nådaval!
Hulde herde, tänk därpå, att fåren,
Samlade vid evangelii ljud,
Känna blott af rösten och af såren
Dig, si Herre och sin Gud!
Känna blott af rösten och af såren
Dig, si Herre och sin Gud!

5 Följ mig, huldaste uppstungna hjärta,
På den väg jag genom öknen går!
Låt min tro, i glädje och i smärta,
Kunna hvila städs' vid dina sår!
Låt mig somna vid ditt hulda sköte,
Låt mig uppstå, klädd uti din skrud;
Frälst och salig ropa vid ditt möte:
O, min Herre och min Gud!
Frälst och salig ropa vid ditt möte:
O, min Herre och min Gud!

Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #130

Author: Carl Olof Rosenius

Rosenius, Carl Olof. (Nysätra, Sweden, February 3, 1816--February 24, 1868). Lutheran. Son of a state church preacher with pietist convictions. University of Uppsala, 1838-1839. Tutor at Lenna. Lay preacher and evangelist. Editor of Pietisten, 1842-1868, a monthly which played a major role in the revival and free church movement. In order to stem the tide of separation and keep the revival within the state church, Rosenius and his friends organized "Evangeliska Fosterlandsstiftelsen" (Evangelical National Foundation) in 1856. In his activities as a lay preacher Rosenius was often accompanied by the singer-hymnist, Oscar Ahnfelt, and his lyrics were published in the latter's Andeliga Sånger (Spiritual Songs). Author of "Var jag går" (Wher… Go to person page >

Text Information

First Line: Hvar jag gar, i skogar
Author: Carl Olof Rosenius

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #130

Page Scan

Nya Psalmisten #303

Soendagsskol-Bok, innehallande, Liturgi, Laesordning, och Sanger #d105

Page Scan

Söndagsskolbok #65

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.