Till mig själf

Hvi suckar, hvi klagar jag här?

Tune: [Hvi suckar, hvi klagar jag här?]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Hvi suckar, hvi klagar jag här?
Är Herren, min Gud,icke när?
Min Frälsare god,
Som ingifver mod,
Han är mig ju når.

2 Hvi suckar, hvi klagar jag väl?
Har Gud ej förlossat min själ?
Förlossat har han
Från afgrundens band
Min dyrköpta själ.

3 Hvi suckar, hvi klagar jag än
Är Gud ej i Kristus minvän?
Jo, visst är han det;
I Kristus jag vet,
Att Gud är min vän.

4 Hvi suckar, hvi klagar jag då?
Skall han meg ej skydda också?
Jo, skydda han skall
För otro, för fall
Mig arme också.

5 Jag sucke, jag klage ej mer1
Sin tröst han mig gifvit och ger;
Min själ andlas nöjd,
Ty himmelens fröjd
Han gett mig och ger.Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #17

Text Information

First Line: Hvi suckar, hvi klagar jag här?
Title: Till mig själf
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #17

Suggestions or corrections? Contact us