Hvi vil du dig saa klage

Hvi vil du dig saa klage

Translator: J. Brunsmand; Author: Johann Heermann
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Hvi vil du dig saa klage
Og give, kjære Sjæl,
Dig saa med Sorgen plage?
Tro dog din Frelser vel,
Og vær i hannem fro!
Han veed din Sag at vende
Til god og lyksom Ende,
Det skal du stadig tro.

2 Han aldrig dem forlader
I nogen Modgangs Tid,
Som kjende ham for Fader
Og slaa til ham sin Lid;
Ser det end farligt ud,
Saa tør du ikke grue,
Du skal dog Frelse skue
Fra al Miskundheds Gud.

3 Han aldrig monne glemme,
Hvad Nød du i er stedt,
Thi skal du dig ei græmme,
For Mennesken' er vred;
Kun ti, og lid og bi!
Vil han dig Hjælp tilskikke,
Saa kan al Verden ikke
Der gjøre Hinder i.

4 Om Satans Hær end sværmer,
Saa er dog Gud din Borg,
Som altid dig beskjermer,
Og redder af al Sorg;
Om hele Helvede
Sig ind imod dig sætter,
Det intet dog udretter,
Guds Vilje dog maa ske.

5 Skal det og hart tilgange,
Saa vrid dig ei derved,
Det gaar saa andre mange
I denne Usselhed;
Langt bedre det dog er
Med Guds Folk her at lide,
End finde hisset Kvide
Og evig Døds Ufærd.

6 Lad dig derfore nøie
Med det i Jesu Navn,
Som Gud vil selv tilføie,
Det alt er til dit Gavn;
Dit Haab paa ham kun stil!
Hvad Harm der er for Haande
Dig frelse af al Vaande
Han baade kan og vil.

7 Derfor jeg ham hengive
Vil mig og al min Id;
Gud unde mig at blive
Derved til evig Tid!
Det alt behager mig,
Som Herren selv behager,
Jeg veed, han Omsorg drager
For mig saa faderlig.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #567

Translator: J. Brunsmand

(no biographical information available about J. Brunsmand.) Go to person page >

Author: Johann Heermann

Heermann, Johann, son of Johannes Heermann, furrier at Baudten, near Wohlau, Silesia, was born at Baudten, Oct. 11, 1585. He was the fifth but only surviving child of his parents, and during a severe illness in his childhood his mother vowed that if he recovered she would educate him for the ministry, even though she had to beg the necessary money. He passed through the schools at Wohlau; at Fraustadt (where he lived in the house of Valerius Herberger, q. v., who took a great interest in him); the St. Elizabeth gymnasium at Breslau; and the gymnasium at Brieg. At Easter, 1609, he accompanied two young noblemen (sons of Baron Wenzel von Rothkirch), to whom he had been tutor at Brieg, to the University of Strassburg; but an affection of the e… Go to person page >

Text Information

First Line: Hvi vil du dig saa klage
Translator: J. Brunsmand
Author: Johann Heermann
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d239

Text

Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #567

Text

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #72

Text

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #567

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d165

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements