Hvi vil du dig saa klage

Hvi vil du dig saa klage

Translator: J. Brunsmand; Author: Johann Heermann
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Hvi vil du dig saa klage
Og give, kjære Sjæl,
Dig saa med Sorgen plage?
Tro dog din Frelser vel,
Og vær i hannem fro!
Han veed din Sag at vende
Til god og lyksom Ende,
Det skal du stadig tro.

2 Han aldrig dem forlader
I nogen Modgangs Tid,
Som kjende ham for Fader
Og slaa til ham sin Lid;
Ser det end farligt ud,
Saa tør du ikke grue,
Du skal dog Frelse skue
Fra al Miskundheds Gud.

3 Han aldrig monne glemme,
Hvad Nød du i er stedt,
Thi skal du dig ei græmme,
For Mennesken' er vred;
Kun ti, og lid og bi!
Vil han dig Hjælp tilskikke,
Saa kan al Verden ikke
Der gjøre Hinder i.

4 Om Satans Hær end sværmer,
Saa er dog Gud din Borg,
Som altid dig beskjermer,
Og redder af al Sorg;
Om hele Helvede
Sig ind imod dig sætter,
Det intet dog udretter,
Guds Vilje dog maa ske.

5 Skal det og hart tilgange,
Saa vrid dig ei derved,
Det gaar saa andre mange
I denne Usselhed;
Langt bedre det dog er
Med Guds Folk her at lide,
End finde hisset Kvide
Og evig Døds Ufærd.

6 Lad dig derfore nøie
Med det i Jesu Navn,
Som Gud vil selv tilføie,
Det alt er til dit Gavn;
Dit Haab paa ham kun stil!
Hvad Harm der er for Haande
Dig frelse af al Vaande
Han baade kan og vil.

7 Derfor jeg ham hengive
Vil mig og al min Id;
Gud unde mig at blive
Derved til evig Tid!
Det alt behager mig,
Som Herren selv behager,
Jeg veed, han Omsorg drager
For mig saa faderlig.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #567

Translator: J. Brunsmand

(no biographical information available about J. Brunsmand.) Go to person page >

Author: Johann Heermann

Johann Heermann's (b. Raudten, Silesia, Austria, 1585; d. Lissa, Posen [now Poland], 1647) own suffering and family tragedy led him to meditate on Christ's undeserved suffering. The only surviving child of a poor furrier and his wife, Heermann fulfilled his mother's vow at his birth that, if he lived, he would become a pastor. Initially a teacher, Heermann became a minister in the Lutheran Church in Koben in 1611 but had to stop preaching in 1634 due to a severe throat infection. He retired in 1638. Much of his ministry took place during the Thirty Years' War. At times he had to flee for his life and on several occasions lost all his possessions. Although Heermann wrote many of his hymns and poems during these devastating times, his persona… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d239

TextPage Scan

Kirkesalmebog #567

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #567

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #72

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #567

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d165

Suggestions or corrections? Contact us