Hvo vil med til Himmerige

Hvo vil med til Himmerige

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Hvo vil med til Himmerige?
Kommer, Jesus raaber nu,
Kommer Fattige og Rige,
Vender Hjerte, Sind og Hu
Fra den arme Verden bort!
Tiden er herefter kort,
Her er mere at bestille
End med Verdens Lyst at spille.

2 Har I drevet eders Dage
Hen i Synd og Sikkerhed,
Hvad vil det for Ende tage?
Det gaar jo til Helved ned.
Vender om, og søger Raad
I en Hjertens Bedrings-Graad!
Søger udi saadan Smerte
Jesus ret af ganske Hjerte!

3 Dermed vandrer andeledes
End den store Verdens Flok!
Her skal kjæmpes, her skal bedes,
Sagen er jo vigtig nok;
Hver en Lyst skal gribes fat,
Som sig fast hos dig har sat,
At den aldrig, aldrig mere
Over Sjælen skal regjere.

4 Jesu Fodspor er alene
Vei til Himlens Herlighed,
Og hvo dette ei vil mene,
Han af Gudsfrygt intet veed,
Al hans Kunst og Visdoms Vei,
Al hans Gjerning duer ei;
Vil man Vei til Himlen vide,
Da maa Verden først til Side.

5 Du maa vride dig og vende
Her saa længe som du vil,
Syndens Lyst maa have Ende,
Ellers er Guds Naade spildt.
Siger du, du veed det grant,
Hvo der kunde kun saa sandt!
Hen til Gud, om Kraft at bede,
Han til Hjælpen straks er rede.

6 Kjender du, at det er nødigt
Ret at bruge Naadens Tid,
Og dog agter overflødigt
Nu at bruge al din Flid,
Saa er det Bevis kun paa,
At du ei for Satan maa;
Vil du da din Fiende lyde,
Og det evigt hart fortryde?

7 Op, I Kristne, ser dog eder
Ret i denne Verden for!
Vaager, sukker, banker, leder
Efter Jesu rette Spor!
Gaar i denne Verden frem,
Som det ret kan sømme dem,
Der hvert Øieblik med Glæde
Færdig staar for Dom at træde!

8 Op, I Kristne, samler Kræfter,
Fatter Mod i Barm og Bryst,
Ret at følge Jesus efter,
Ret at følge ham med Lyst!
Holder eder til ham nær,
Faar ham altid mere kjær,
Elsker trolig eders Næste,
Søger alt hverandres Bedste!

9 Kjender eders store Vaade
I en grundig Ydmyghed!
I vor Herres Jesu Naade
Sænker eder ganske ned!
Lægger uophørlig Vind
Paa at have Jesu Sind,
Hvad han gjorde, gjører efter!
Han skal give Mod og Kræfter.

10 Er det ikke Tid at vandre?
Evigheden er os nær;
Beder! stræver med hverandre
At formane hver især!
Hid, I Store, hid I Smaa!
Tager Jesu Kors kun paa!
Følger alle, ingen svige,
Hvo der vil til Himmerige!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #461

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d243

TextPage Scan

Kirkesalmebog #461

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #461

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #333

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #461

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d169

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.