Hymnary Friends,

We don't often ask for money.

But, before you hit the "close" button on this box, please consider a donation to keep Hymnary.org going.

You are one of more than half a million people who come here every month: worship leaders, hymnologists, hymn lovers and many more. Here at Hymnary.org, you have free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue.

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below to be taken to a secure site.

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

Hvo vil nu Herrens Udvalgte beskylde

Hvo vil nu Herrens Udvalgte beskylde

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 2 hymnals

Full Text

1 Hvo vil nu Herrens Udvalgte beskylde?
Gud os i Kristus retfærdige gjør,
Her er i Jesus Velsignelses Fylde,
Her er Guds Naade og Himlenes Dør;
Troen brød gjennem al Angestens Pile,
For i sin Frelsers Vunder at hvile.

2 Aldrig kom dette Guds Engle for Øre,
Før de begyndte Guds Harper at slaa,
Budskadet var dem saa lifligt at høre!
Himlenes hele Forsamling tag paa;
Amen! Halleluja! Seiren er vundet,
Jesus sit Faar, det fortabte, har fundet!

3 Op da, I Troende, Herrens Udvalgte!
Kjender dog Faderens kjærlig Sind,
Hjertens fortrolig ham Abba at kalde,
Nærmere træng ham i Armene ind,
Takker for den uskatterlige Ære,
At I hans Sønner og Døtre maa være!

4 Roser, hans viseste Tugtelsesmaade,
Ynder og elsker og kysser hans Ris;
Selv sig i Verden at føre og raade,
Det er de Kjælnes vanartige Vis;
Vandere salledes, at Hver kan fornemme,
Hvem I tilhøre, og hvor I har hjemme!

5 Skal man af Børnene Faderen kjende,
Skal vores Vandring i Lyset bestaa,
O, hvor maa Kjærligheds Lue da brænde,
Overnaturlige Sager formaa,
Faderens Dyder i Gjerningen prise,
Saa vi vor Fiende Velgjerning bevise.

6 O, den uendelig inderlig gode,
Kjærligste mildeste, sødeste Gud,
Gjører ham aldrig bedrøvet tilmode,
Følger, som Børnene Faderens Bud;
Hvad han nu siger, det gjører og lader,
Viser, hvor meget I elske vor Fader!

7 Hjælp os, vor Fader i Himmelens Rige,
Altid at ære dit herligste Navn,
Daglig jo mere at vorde dig lige,
Ro i din Villies mildeste Favn,
TrOst mod vor Mangel og Fristelser Plage,
Ja, midt i Døden min Kjærlighed smage!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #686

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Hvo vil nu Herrens Udvalgte beskylde
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d245
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #686Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements