Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

I denne søde Juletid

I denne søde Juletid

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 7 hymnals

Representative Text

1 I denne søde Juletid
Tør man sig ret fornøie,
Og bruge al sin Kunst og Flid,
Guds Naade at ophøie.
Ved ham, som er i Krybben lagt,
Vi vil af ganske Sjælemagt
I Aanden os forlyste;
Din Lov skal høres, Frelsermand,
Saa vidt og bredt i Verdens land,
At Jorden den skal ryste.

2 En liden Søn af Davids Rod,
Som og er Gud tillige,
For Verdens Synders Skyld forlod
Sit søde Himmerige.
Det var ham svart at tænke paa,
At Verden skulde undergaa,
Det skar ham i hans Hjerte;
I saadan Hjertens Kjærlighed
Han kom til os paa Jorden ned,
At lindre vores Smerte.

3 Vor Tak vi vil frembære da,
Endskjønt den er kun ringe,
Hosanna og Halleluja
Skal allevegne klinge;
Guds Art er kommen i vor Leir!
Thi synge vi om Fryd og Seir,
Mens Hjertet sig kan røre,
Vi synge om den søde Fred,
Saa Helvede skal skjælve ved
Vor Julesang at høre.

4 Gud er nu ikke længer vred,
Det kan vi deraf vide,
At han har sendt sin Søn herned
For Verdens Synd at lide.
Det vorde vidt og bredt bekjendt,
At Gud sin Søn for os har sendt
Til Jammer, Ve og Vaade!
Hvo vilde da ei være fro,
Og lade al sin Sorg bero
Paa Jesus søde Naade!

5 Som Natten aldrig er saa fort,
Den jo for Solen svinder,
Saa farer al min Kummer bort,
Naar jeg mig ret befinder,
At Gud saa hjertens inderlig
Af Evighed har elsket mig,
Og er min Broder vorden.
Jeg aldrig glemmer disse Ord,
Som klang i hellig Englekor:
Nu er der Fred paa Jorden!

6 Og blandes end min Frydesang
Med Graad og dybe Sukke,
Saa skal dag Korsets haarde Tvang
Mig aldrig Munden lukke;
Naar Hjertet sidder mest beklemt,
Da bliver Frydens Harpe stemt,
At den kan bedre lyde,
Saa Korset selv, naar Jesus vil,
Maa ogfaa hjælpe Sjælen til
Med Salmer at udbryde.

7 Halleluja! vor Strid er endt;
Hvo vilde mere klage,
Hvo vilde mere gaa bespændt
I disse Fryde-Dage?
Syng høit i Sky, Guds Kirkeflok:
Halleluja, nu har jeg nok,
Den Lyst er uden Lige!
Halleluja, Halleluja!
Guds Søn er min, jeg gaar herfra
Med ham til Himmerige!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #134

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Kirkesalmebog #d268

TextPage Scan

Kirkesalmebog #134

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #134

Text

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #76

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #134

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements