Det himmelska Jerusalem

I djupet af mitt hjärta

Tune: I DJUPET AF MITT HJÄRTA
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 I djupet af mitt hjärta
En stad jag högt åtrår:
Jerusalem,
Det sälla hem,
Där all min nöd och smärta
Sitt pass och afsked får.
I djupet af mitt hjärta
Den staden jag åtrår.

2 Inom dess portat klara
Där gråter ingen mer.
Uti Guds stad
Där är man glad;
Ej sorg, ej rop skall vara
Där städs' man Lammet ser.
Inom dess portar klara
Där gråter ingen mer.

Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #60

Text Information

First Line: I djupet af mitt hjärta
Title: Det himmelska Jerusalem
Language: Swedish

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #60

Suggestions or corrections? Contact us