Jag är främling, jag är en pilgrim

Jag är främling, jag är en pilgrim

Tune: JAG ÄR FRÄMLING
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Jag är främling, jag är en pilgrim,
Blott en afton, blott en afton bor jag här.
Gör mig ej hinder, ty jag vill följa
Guds folk til strids genom ök'n och bölja.
Jag är främling, jag är en pilgrim,
Blott en afton, blott en afton bor jag här.

2 Resemåltid i hast jag tager,
Som en jagad, som ett ilbud stannar ej;
Jag står omgjordad om mina länder,
Har vandrings-stafven i mina händer;
Resemåltid i hast jag tager,
Som ett ilbud, som ett ilbud stannar ej.

3 Lammets blod har mitt dörrträ tecknat,
Mig beseglat, mig beseglat, jag är hans.
Ej syndens surdeg jag mer vill smaka;
Til vägs jag hastar, ser ej tillbaka.
Lammets blod har mit dörrträ tecknat,
Mig beseglat, mig beseglat, jag är hans.

4 Lammets måltid mig saligt hugnar
Som en försmak, blott en försmak af hans ro.
Med fötter skodda, ur träldomslandet
Jag går att finna det goda landet;
Lammets måltid mig där skall hugna
I en evig, I en evig, evig ro.

5 Till det landet mit öga blickar;
Evigt strålar, evigt strålar solen där.
I främlingslandet är mörkt och farligt,
Där går jag vilse och stapplar snarligt;
Till Guds Kana'n mitt öga blickar,
Evigt strålar, evigt strålar solen där.

6 Jorden har ej den ro jag söker,
Nej, jag längtar, nej, jag längtar till Guds stad.
Där gråter ingen, där slutar nöden,
Där bor ej synden, ditt når ej döden.
Jorden har ej den ro jag söker,
Nej, jag längtar, nej, jag längtar till Guds stad.

7 Hulde herde, blott ett jag beder:
Följ och led mig, följ och led mig alltid, du!
Så att jag ilar städs' dig till möte,
Till dess jag hvilar uti ditt sköte.
Hulde herde, blott ett jag beder:
Följ och led mig, följ och led mig alltid, du!Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #31

Text Information

First Line: Jag är främling, jag är en pilgrim
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #31

Page Scan

Söndagsskolbok #222

Suggestions or corrections? Contact us