Jag vill gå

Jag har en Fader i det fadersland

Tune: [Jag har en Fader i det fadersland]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Jag har en Fader i det fadersland,
Jag har en Fader i det fadersland,
Dit all min håg och längtan star;
Vid honom fäst med trones band,
Jag vill gå, jag vill gå, när jag hembud får,
Jag vill gå, jag vill gå, när jag hembud får.
Min Fader kallar mig, jag går
Med fröjd till salighetens land.

2 Jag har en Frälsare uti det land,
Jag har en Frälsare uti det land,
Där ingen smärta mer mig når,
Där lifsens träd i blomning står.
Jag vill gå, jag vil gå till en evig vår;
Jag vill gå, jag vil gå till en evig vår;
Min Jesus kallar mig, jag går
Med fröjd till salighetens land.

3 Jag har en krona i det sälla land,
Jag har en krona i det sälla land,
Där krönt den frälsta skaran står
Med segerns palm uti sin hand.
Jag vill gå, jag vill gå, där mitt må jag når,
Jag vill gå, jag vill gå, där mitt må jag når,
När Herren kallar mig, jag går
Med fröjd til fridens sälla land.

4 Jag har en harpa i det fröjdeland,
Jag har en harpa i det fröjdeland,
Där harposången evigt går
Och änglatoner däribland.
Jag vill gå, jag vill gå dit där ro jag får;
Jag vill gå, jag vill gå dit där ro jag får;
Som tron här bidat har, jag går
Med fröjd till harposångens land.

5 Jag har mitt allt uti det rika land,
Jag har mitt allt uti det rika land,
Där ingen önskan återstår
Där evig uar vå skörde-and.
Jag vill gå, jag vill gå dit där allt jag får;
Jag vill gå, jag vill gå dit där allt jag får;
Som tron här bidat har, jag går
Med fröjd till härlighetens land.

6 En gång vi mötas, bröder, i det land,
En gång vi mötas, bröder, i det land,
Där trygg för stormars hot man står
Vi mötas där på himlens trand.
Jag vill gå, jag vill gå, när min timma slår;
Jag vill gå, jag vill gå, när min timma slår;
När Anden säger: "kom" jag går
Med fröjd till utvaldas land.


Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #100

Text Information

First Line: Jag har en Fader i det fadersland
Title: Jag vill gå
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #100

Suggestions or corrections? Contact us