Hemlängtan

Jag vet ett land af idel ljus

Tune: [Jag vet ett land af idel ljus]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Jag vet ett land af idel ljus,
Hvars sol går aldrig ner,
Det goda land, det fadershus,
Där ingen gråt är mer.
Och där skola alla Guds vänner en gång
Församlas vid änglabasunernas sång
Och lefva med Kristus i himmelsk ståt
Och aldrig, aldrig skiljas åt.
Hvad! "aldrig skiljas åt?"
Nej aldrig skiljas åt;
nej, aldrig skiljas åt;
nej, aldrig skiljas åt;
Men lefva med Kristus i himmelsk ståt,
Och aldrig, aldrig skiljas åt.

2 O Gud, af nåt och kärlek full!
Jag längtar komma dit;
Och för din Sons förskyllans skull
Har jag ock, därtill lit.
Den blodsvett, som flöt i Getsemane ner,
De såren, det blodet på korset jag ser,
De säga mig: Hjorden för Gudi står
Som täcka och friköpta får?
Hvad: "täcka, köpta får?
Ja, täcka, köpt får.
och "Det för Lammets sår?"
Ja, blott för Lammets sår.
Vi stå dock för Gudi för Lammets sår
Som täcka och friköpta får.

Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #21

Text Information

First Line: Jag vet ett land af idel ljus
Title: Hemlängtan
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #21

Suggestions or corrections? Contact us