Jesus alt mit haab og trøst

Representative Text

1 Jesus alt mit Haab og TrOst
Og min Frelser er i Live,
Derfor jeg med Fryd og Lyst
Stedse mig tilfreds vil give;
Jeg i Dødens mørke Nat
Finder her en evig Skat.

2 Jesus har faat Liv igjen,
Jeg skal Livsens Lande skue
Hos min Sjæles hulde Ven,
Hvor mig ingen Død skal true:
Hovedet sit Legems Lem
Hente skal af Graven frem.

3 Haabet, som ei skuffe kan,
Mig hen til min Jesus flytter,
Og min Troes sterke Vaand
Mig med Jesu sammenknytter,
At ei Dødsens mørke Dal
Mig fra hannem skille skal.

4 Jeg er daarligt Kjød og Blod,
Som til Støv og Aske bliver,
Men min Jesus, som opstod,
Livet i mit Støv indgiver
Og med Solens Herlighed
Pryder det i Evighed.

5 Da igjen skal denne Hud
Disse mine lemmer klæde,
Jeg som Jesu rene Brud
Jesum i sit Æres-Sæde
Skal med disse Øine se,
Denne Mund af Glæde le.

6 Disse Øines klare Lys
Skal hans Æres Ansigt kjende,
Og i dette Hjertes Hus
Skal jeg Takkens Offer tænde,
Disse Læbers Engle-Lyd
Vidne om min Sjæle-Fryd.

7 Da man Sorrig, Ak og Ve
Aldrig, aldrig mer' skal høre,
Og ie Taar' i Øiet se,
Jesus selv skal den aftørre;
Lægges vi forkrænket ned,
Vi opstaa til Herlighed.

8 Vær da, Jordklimp, glad og fro,
Du min Sjæles Hus og Bolig,
Du i Jorden tryg skal bo,
Graven dig skal være rolig;
Jesus med Basunens Lyd
Kalder dig til evig Fryd.

9 Le ad Grav og Helved med,
Le ad Død og Stans Vrede!
Du skal, klæd med Herlighed,
Hos din Jesum finde Sæde,
Da skal Svaghed og Fortræd
Lægges under Fødder ned.

10 Op da, Sjæl og Hjerte, op,
Op fra Verdens usle Rede!
Søger Himlens høie Top,
Ser vor Broder i sit Sæde!
Far, mit Hjerte, far du did!
Hent mig siden, Jesu blid!Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #408

Translator: Søren Jonassøn

(no biographical information available about Søren Jonassøn.) Go to person page >

Author: Louisa Henrietta of Brandenburgh

Luise Henriette, Electress of Brandenburg, daughter of Friedrich Heinrich, Prince of Nassau-Orange and Stadtholder of the United Netherlands, was born at 'S Gravenhage (The Hague), Nov. 27, 1627. She received a careful Christian training, not only in literature, but also in domestic economy and feminine handicrafts. On Dec. 7, 1646, she was married, at the Hague, to the Elector Friedrich Wilhelm of Brandenburg, who was then residing at Cleve, but remained at the Hague to nurse her father, who died March 14, 1647. She then, in June, 1647, joined her husband at Cleve, where her first child, Wilhelm Heinrich, was born in May 1648. In the autumn of 1619 she set out with her husband and child on the way to Berlin, but in the inclement weather th… Go to person page >

Text Information

First Line: Jesus alt mit haab og trøst
Author: Louisa Henrietta of Brandenburgh
Translator: Søren Jonassøn
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #408

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d204

Suggestions or corrections? Contact us