Käre Herre, tala

Käre Herre, tala

Tune: HÄR EN KÄLLA RINNER
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Käre Herre, tala
Och min sj¨l hugsvala:
Tala, hvad du vill,
Jag vill höra till.

2 Öppna du mit öra,
Att jag måtte höra
Och ditt ord förstå,
Aktande därpå.

3 Till min soft och smärta
Finner jeg mitt hjärta
Dödt och kallt før dig,
Utan lif i sig!

4 Jesus, do allena
Kan mitt hjärte rena
I till blod mig två,
Att jag lif må få!

5 För mig då till ordet,
Dyra nådebordet!
Genom Anden gif,
Att jag finner lif.

Source: Lutherförbundets Sångbok #S11

Text Information

First Line: Käre Herre, tala
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S11

Suggestions or corrections? Contact us