Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Kirken den er et gammelt hus

Representative Text

1 Kirken den er et gammelt Hus,
Staar, om end Taarnene falde;
Taarne fuld mange sank i Grus,
Klokker end kime og kalde,
Kalde paa Gammel og paa Ung,
Mest dog paa Sjælen træt og tung,
Syg for den evige Hvile.

2 Herren vor Gud vist ei bebor
Huse, som Hænder mon bygge,
Arke-Paulunet var paa Jord
Kun af hans Tempel en Skygge,
Selv dog en Bolig underfuld
Bygde han sig i os af Muld,
Reiste af Gruset i Naade.

3 Vi er Guds Hus og Kirke nu,
Bygget af levende Stene,
Som under Kors med ærlig Hu
Troen og Daaben forene;
Var vi paa Jord ei mer end to,
Bygge dog vilde han og bo
Hos os med hele sin Naade.

4 Samles vi kan da med vor Drot
Selv i den laveste Hytte,
Finde med Peder, der er godt,
Tog ei al Verden i Bytte,
Aand er og Liv i allen Stund
Ordet til os af Jesu Mund;
Ordet kun helliger Huset.

5 Husene dog med Kirke-Navn,
Bygde til Frelserens Ære
Hvor han de Smaa tog tidt i Favn,
Er os, som Hjemmet, saa kjære,
Deilige Ting i dem er sagt,
Slutet har der med os sin Pagt
Han, som os Himmerig skjænker.

6 Fonten os minder om vor Daab,
Altret om Nadverens Naade
Alt med Guds Ord om Tro og Haab
Og om Guds Kjærligheds Gaade,
Huset om ham, hvis Ord bestaar:
Kristus, idag alt som igaar,
Evig Guds Søn, vor Gjenløser.

7 Give da Gud, at hvor vi bo,
Altid, naar Klokkerne ringe,
Folket forsamles i Jesu Tro
Der, hvor det pleid at klinge:
Verden vel ei, men I mig ser,
Alt hvad jeg siger, se, det sker!
Fred være med eder alle!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #589

Author: N. F. S. Grundtvig

Nicolai Frederik Severin Grundtvig was the son of a pastor, and was born at Udby, in Seeland, in 1783. He studied in the University of Copenhagen from 1800-1805; and, like some other eminent men, did not greatly distinguish himself; his mind was too active and his imagination too versatile to bear the restraint of the academic course. After leaving the university he took to teaching; first in Langeland, then (1808) in Copenhagen. Here he devoted his attention to poetry, literature, and Northern antiquities. In 1810 he became assistant to his father in a parish in Jutland. The sermon he preached at his ordination, on the subject "Why has the Lord's word disappeared from His house," attracted much attention, which is rarely the case with "pro… Go to person page >

Tune

KIRKEN DEN ER ET GAMMELT HUS

Composed for this text by Ludwig M. Lindeman (b. Trondheim, Norway, 1812; d. Oslo, Norway, 1887), KIRKEN was published in Wilhelm A. Wexel's Christelige Psalmer (1840). A bar form (AAB) tune in the Dorian mode, it is a suitably rugged, folk-like tune for this text, with a satisfying climax in line 6…

Go to tune page >


Timeline

Media

The Cyber Hymnal #13458
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #13458

Include 6 pre-1979 instances
Suggestions or corrections? Contact us