Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Kom, du satmodig Konge, kom

Kom, du satmodig Konge, kom

Author: D. Grubbe
Published in 3 hymnals

Full Text

1 Kom, dy sagtmodig Konge, kom!
Din Tilkomst vi nu vente,
Og bede hjerteligen om,
Du os Guds Venskab hente!
Kom naadig hid,
O Jesus, blid,
Til dig vi har en fuld Tillid;
Guds Kjærlighed dig sendte.

2 Vi vare under Statns Vold
Og Guds retfærdig' Vrede,
Men du, som vores Sol og Skjold,
At frelse os var rede;
Du ved din Død
Vort Fængsel brød,
Du fried' os fra Synd og Nød,
Og Naade hjælp os tede.

3 Ifør os, Kjære Frelsermand,
Med Kraft udaf det Høie,
At vi til dig alene kan
Vor Hu og Hjerte bøie,
Og ikke saa I ond Attraa,
Som Verden gjør, dit Ord forsmaa,
Men efter det os føie.

4 Rid ingenlunde os forbi,
O Jesus, Ærens Konge!
For dig vi pryde Vei og Sti,
Og raabe med vor Tunge:
Pris være gud, som til sin Brud
Steg ned, og stod al Pinsel ud!
Halleluja vi sjunge.


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #302

Author: D. Grubbe

(no biographical information available about D. Grubbe.) Go to person page >

Text Information

First Line: Kom, du satmodig Konge, kom
Author: D. Grubbe
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d325
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #302
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #302Text
Suggestions or corrections? Contact us



Advertisements