Kom, o kom, du aand, som giver

Kom, o kom, du aand, som giver

Translator: Anonymous; Author: Heinrich Held
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Kom, o kom, du Aand, som giver
Aand og Naade, Lys og Kraft,
Du, som Hjertet ret opliver,
Sande Gud, lad Ordets Saft
Trænge gjennem Sjæl og Sind,
Og ret tage Hjertet ind!

2 Øs du selv i vore Tanker
Visdom, Raad, Forstand og Tugt,
Saa vi aldrig fra dig vanker,
Men la'r kjende Troens Frugt;
Lad os ret din Sandhed se,
Og fly al Vildfarelse!

3 Vis os Dydens rette Veie,
Tag alt Anstød af vor Sti,
Lær os se og kjende nøie
Alt det, som vi feile i;
Lad vort Hjerte smertelig
Føle syndens mindste Svig!

4 Vidne med vor Aand og Hjerte,
At vi er din Eiendom,
Lindre dermed al vor Smerte,
Thi og fra din Naade kom
Korset, du os har bered
Til vart Gavn i Evighed!

5 Driv os, at vi dristig træde
Frem til Faderen med Bøn;
Suk selv i os, naar vi væde
Vore Øine, vis den Løn
Og Bønhøring, som vi maa
Vente af Guds Haand at faa!

6 Vil ind paa vort Hjerte trænge
Utaalmodighed i Nød,
Raabe vi: ak Gud, hvor længe!
Da lad snart din Naade sød,
Som en liflig Kjølnevind,
Kvæge vores matte Sind!

7 O du Aand, som Kraft og Styrke
Har i al Fulkommenhed,
Giv os Kraft dig ret at dyrke!
Bliver Satan derfor vred,
Og vil kaste os omkuld,
Staa os bi og vær os huld!

8 Lad vor Tro for Alting blive
Fast imod hans Pileskud,
Alt hvad den vil fra os rive,
Hindre selv, o stærke Gud!
Ja i al vor Fristelse
Lad dit Ord sin Kraft bete!

9 Naar ved Døden vi skal skilles
Fra det Dødsens Legeme,
Som vi bær, lad Aanden stilles
Ved den Trøst, at Englene
Føre den til Fryd og Fred
I en salig Evighed!


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #444

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Author: Heinrich Held

Held, Heinrich, was son of Valentin Held of Guhrau, Silesia. He studied at the Universities of Königsberg (c. 1637-40), Frankfurt a. Oder (1643), and Leyden. He was also in residence at Rostock in 1647. He became a licentiate of law, and settled as a lawyer in his native place, where he died about 1659, or at least before Michaelmas, 1661 (Koch, iii. 55-56; Allgemeine Deutsche Biographie., xi. 680; Bode, p. 87, &c). One of the best Silesian hymnwriters, he was taught in the school of affliction, having many trials to suffer in those times of war. His only extant poetical work is his Deutscher Gedichte Vortrab, Frankfurt a. Oder, 1643. Only one hymn from that volume came into German use. Much more important are his other hymns, which are k… Go to person page >

Text Information

First Line: Kom, o kom, du aand, som giver
Author: Heinrich Held
Translator: Anonymous
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #328

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #444

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d230

Suggestions or corrections? Contact us