Kommer hid kun med de Smaa

Kommer hid kun med de Smaa

Author: N. F. S. Grundtvig
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Kommer hid kun med de Smaa,
Som ei godt og ondt forstaa,
I hvis Mund ei findes Svig,
Just til dem er Himmerig;
Deres Sjæl er i Guds Haand,
De bedrøve ei hans Aand,
Laste ei hans Ledebaand.

2 Født af Kjødet er dog Kjød,
Frugt af Synd og Sæd til Død,
Fødsel kun af Vand og Aand
Løser Synd og Dødens Baand;
Kum i den oplukker sig
Døren til Guds Himmerig.
Ordet staar evindelig.

3 Bærer da de Smaa til ham,
Som borttog vor Synd og Skam,
Som velsigner med Guds Haand,
Døber med den Helligaand,
Har fra Døden dyrekjøbt,
Har i sine Klæder svøbt
Hver, som tror og bliver døbt.

4 Jesus kalder ad de Smaa,
Hvo tør dem i Veien staa?
Sønnen i sin Faders Navn
Aabner dem sin kjære Favn,
Lukker til sit Himmerig
For den, som ophøier sig,
Vil ei være Barnet lig.

5 Fader, Søn og Helligaand,
Eet for os i Troens Baand,
Gak du med de Smaa i Pagt
Imod Synds og Dødens Magt!
Gjem dem i din Enddoms Favn,
Før dem frelst til Fredens Havn,
Saliggjør dem i dit Navn!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #38

Author: N. F. S. Grundtvig

Nicolai Frederik Severin Grundtvig was the son of a pastor, and was born at Udby, in Seeland, in 1783. He studied in the University of Copenhagen from 1800-1805; and, like some other eminent men, did not greatly distinguish himself; his mind was too active and his imagination too versatile to bear the restraint of the academic course. After leaving the university he took to teaching; first in Langeland, then (1808) in Copenhagen. Here he devoted his attention to poetry, literature, and Northern antiquities. In 1810 he became assistant to his father in a parish in Jutland. The sermon he preached at his ordination, on the subject "Why has the Lord's word disappeared from His house," attracted much attention, which is rarely the case with "pro… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d334

TextPage Scan

Kirkesalmebog #38

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #38

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #38

Suggestions or corrections? Contact us