Lad denne dag, o herre Gud

Lad denne dag, o herre Gud

Author: Johan Nordahl Brun
Published in 7 hymnals

Representative Text

1 Lad denne Dag, o Herre Gud,
For os velsignet være!
Fra Naadens Favn stød ingen ud
Af disse vore Kjære!
Vi for dit Aasyn staa
Og bede, Store, Smaa:
Se, Fader, til os ned
I al din Miskundhed,
Og lad din Aand os styrke!

2 Sign Ordet i de Unges Mund,
Dets Kraft i Hjertet brænde,
At de vor Tro og Troens Grund
Sandfærdig maa bekjende!
Engang de bares frem,
Og du velsigned dem;
Du tog de Smaa i Favn,
De døbtes i dit Navn,
O, kjendes ved dem, Herre!

3 Lad dem, som fæste vil sin Pagt,
Dit Faderhjerte finde,
Og lad det "Ja", her vorder sagt,
Dem aldrig gaa af Minde!
Men svag er dog enhver
Til Strid mod Helveds Hær,
Styrk med din Kraftes Haand
Hver ærlig Sjæl og Aand
Til Enden tro et blive!

4 Engang de ud fra Fædrebo
Omkring i Verden vanker,
Da være Daab og kristen Tro
Det arme Hjertes Anker!
Vel den, som sandt faar sagt:
Jeg staar med Gud i Pagt!
Den veed sig ei forladt,
Som Haab til Gud har sat,
De Faderløses Fader.


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #43

Author: Johan Nordahl Brun

(no biographical information available about Johan Nordahl Brun.) Go to person page >

Text Information

First Line: Lad denne dag, o herre Gud
Author: Johan Nordahl Brun
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d344
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #43Text
M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg: Kirkesalmeboger og Almedigter af Biskop J. N. Skaar, med 79 portræter, og Kirkemusiker og Kirkemusik... #43Text
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #15Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #43Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d243
The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America #d162
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements