Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Lad os bede Lysets Fader

Lad os bede Lysets Fader

Author: Johan Nordahl Brun
Published in 3 hymnals

Full Text

1 Lad os bede Lysets Fader,
Som sit Navn blandt os har sat
At han os ei overlader
Til en hedensk Visdoms Nat!
At ei nogen andet veed
Sig til Trøst og Salighed,
End den Gud og Mand, som døde
For vor Syndeskyld og Brøde!

2 Giv din Kirke Mænd og Fædre,
Som er dig og Sandhed tro!
Alle dannes til det Beder,
Klintenvisne, Hveden gro!
Troskab Løn af Naade faa,
Hykleri til Skamme staa!
Sandhed herske, Løgn adspredes,
Gudsfrygt æres, Kirken fredes!

3 Da vi glædes kan med Rette
Paa vor Alle-Heldens-Dag.
Gud den Helligaand udrette
I os Herrens Velbehag,
Kalde og forsamle her
Til at møde engang der,
Hvor vi evig skulle smage
Alle Helgens Frydedage!


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #557

Author: Johan Nordahl Brun

(no biographical information available about Johan Nordahl Brun.) Go to person page >

Text Information

First Line: Lad os bede Lysets Fader
Author: Johan Nordahl Brun
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d348
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #557
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #557Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements