Till Sion

Representative Text

1 Låt mig gå,
Låt mig gå,
Att min Jesus se jag må;
Själen längtar innerlig,
Herre Jesus, upp till dig.
Låt mig snart för tronen sta!

2 Trängtande,
Trängtande,
Är min håg att dig få se.
O, när skall jag därtill komma
Att hos dig med alla fromma
Skåda få ditt anlete?

3 Härlig är,
Härlig är,
Också änglasången där.
Kunde jag blott vingar få,
Skulle snart det uppåt gå,
Re'n i dag till Sion kär.

4 Ack hur stort,
Ack hur stort,
Komma genom Salems port
Och på gyll'ne gator gå!
Jag kan nu det ej förstå:
Hvilken boning! o hur stort!

5 Paradis!
Paradis!
Där vi sjunga Herrens pris;
Fram til lifsens träd vi ile,
Och som drömmande oss hvile.
Hjälp oss, Gud, till paradis!


Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #54

Text Information

First Line: Låt mig gå
Title: Till Sion
German Title: Lasst mich gehn, lasst mich gehn
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #54

Suggestions or corrections? Contact us