Låtom oss sjunga!

Låtom oss sjunga

Tune: [Låtom oss sjunga]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Låtom oss sjunga,
Sjunga om Jesu nåd;
Gamla och unga
Prise hans kärleksråd,
Prise hans dyra nåd!

2 Himlen och jorden
Är af hans ära full;
Dock är han vorden
Fattig för mänskors skull,
Barnen af stoft och mull.

3 Villigt han tagit
Krankhet och n¨d på sig,
Tåligt fördragit
Allt, com kan trycka mig
Här på min ökenstig;

4 Burit vår sveda,
Smakat ock korsets död,
Just för att freda
Oss från Guds vredes glöd,
Ja, från en evig död.

5 Allt för att vinna
Sig en utkorad brud,
Som månde finna
Nåd och behag för Gud
Blott i hans egen skrud.

6 Låtom oss sjunga
Evigt om denne vän.
Hjärta och tunga
Prise hans kärlek än,
Här och i himmelen!

Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #113

Text Information

First Line: Låtom oss sjunga
Title: Låtom oss sjunga!
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #113

Suggestions or corrections? Contact us