Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Min Sjæl, hvo vilde være

Representative Text

1 Min Sjæl, vo vilde være
Begjærlig efter det, man ved,
Dig ikkun kan besnære
Og hindre fra din Salighed!
I Verdens Ære prange,
Som kan saa snart forgaa,
Forbandet tusind' Gange
Den Ære kaldes maa,
Som styrter ned i Pine
Og Skjændsel Sjæl og Krop;
Vil du til Ære trine,
Saa søg til Himeln op!

2 Hvad kan os Vellyst nytte,
Der er saa slet og hastig endt?
Hvad kan os Rigdeom skytte,
Naar Døden har sin Bue spændt?
Min Jesu,Æres Sæde
Har uforgjæng'ligt Guld,
Af Hjertens Fryd og Glæde
En ganske Himmel fuld,
Mod hvilket Verdens Rige
Er kun som Skum paa Vand.
Kom, Hjerte, lad os stige
Til Himlens Frydeland!

3 Hvad skal vi da ei smage
For Liflighed i Sjæl og Krop,
Naar disse gode Dage
I Evighed ei høre op!
For Jesu Stol at træde
I Himlens blanke Slot,
I Jesu sig at glæde
Er evig sødt og godt,
I Jesu sig at fryde
I evig Ærestand
Har mere at betyde,
End Nogen tænke kan.

4 I Jesu har jeg Mængden
Af Rigdom, Lystighed og Pragt,
Det skal man se i Længen,
Naar Verden er i Aske lagt;
Lad Verden mig foragte,
Det intet hindre kan,
Jeg efter dig vil tragte,
Du Himlens Ærestand!
Lad Verden mig kun hade,
Jeg bliver Jesum tro
Og aldrig ham vil lade,
Saa er min Sjæl i Ro.

5 Bort Verden, vær forbandet
Med al din Lyst, dig høre til!
Min Jesum, intet Andet,
Jeg til min Rigdom have vil;
Lad Verden mig kun træde
I Spot og Skjændsel ned,
Min Jesus mig kan glæde
I Tid og Evighed,
Og skulde jeg end smage
Her Døden tusindfold,
Det kan mig intet tage,
Hist er jeg i Behold.

6 Det kan frit jeg bekjende
Og glædes Nat og Dag dertil,
Et Rige uden Ende
Gud mig i Himlen unde vil;
Lad Verden sig fornøie
I det, som snart forgaar,
Min Krone i det Høie
alt færdig til mig staar,
Jeg skal med Gud regjere,
I evig Herlighed,
Hvem vilde sørge mere,
Imens jeg dette ved!

7 O Jesu, al min Glæde,
Naar kommer dog den blide Stund,
At jeg derop kan træde
Og prise dig med Englemund?
Naar skal jeg brudesmykkes,
Og den Forandring ske,
Naar skal det for mig lykkes,
At jeg dig faar at se?
O und mig snart den Ære
I Frydens Paradis
Min Seierskrands at bære
Dig selv til evig Pris!Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #300

Author: Johann Joseph Beck

(no biographical information available about Johann Joseph Beck.) Go to person page >

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson.) Go to person page >

Text Information

First Line: Min Sjæl, hvo vilde være
Author: Johann Joseph Beck
Translator: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #300

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d274

Suggestions or corrections? Contact us