Herrens vägar

Min själ nu lofve, prise Herren

Tune: [Min själ nu lofve, prise Herren]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Min själ nu lofve, prise Herren
För all hans kärlek, trohet, nåd!
Fast underlig, fördold och fjärran
Han mig har synts i sinna råd;
Jag ser dock nu ett himmelrike
Af idel nåd och trofasthet,
Ett fadershjärta utan like
Från evighet till evighet.
Ett fadershjärta utan lika
Från evighet till evighet.

2 Fördolda äro Herrens väger,
Men nåd och trohet teckna dem;
Med män'skors barn han sällskap plägar
Liksom en fader i sitt hem.
Fast fallne, syndige, förtappte,
Han dock dem älskar, huld och god;
Till barn han dem af början skapte,
Till barn han köpt dem med sitt blod.
Till barn han dem af början skapte,
Till barn han köpt dem med sitt blod.

3 Förloradt barn är Faderns smärta,
Han själf det söker, ropar så:
"O, gif mig dock, mitt barn, ditt hjärta!"
Och lyssnar, nalkas det, – o, då
Blir fröjd i hulda fadershuset,
Blir ock i barnets hjärta fröjd.
Guds barnas frid och fröjd i ljuset
I trones ljus – är lyckans höjd.
Guds barnas frid och fröjd i ljuset
I trones ljus – är lyckans höjd.

4 Se'n fare hvad som ej vill blifva,
Se'n komme hvad som komma kan.
Hvad helst vår Fader täcks oss gifva,
med barnsligt sinn' vi taga an.
Vår färd är kort – stor sak hvad väder –
Vi ha ej hem på denna strand.
Blott främlingar med våra fäder,
Vi skynda til vårt rätta land.
Blott främlingar med våra fäder,
Vi skynda til vårt rätta land.

5 Om också öfver stormig bölja
Vår svaga farkost måste gå,
Om också vreda vågor skölja
Utöfver allt - vår själ ändå
En djup, en salig frid åtnjuter
I tron, en Herrens rolighet;
Ty Frälsaren oss själf omsluter
Med evig nåd och trofasthet.
Ty Frälsaren oss själf omsluter
Med evig nåd och trofasthet.

6 Blott Gud och ordet inom kojan,
Inbördes kärlek, huslig ro,
Se där vår rik'dom! Armodsbojan
skall då bli lätt - det gör vår tro.
Min arma själ, är du ej glader,
Du känner ej Guds trofasthet.
Hvem vet, hur mycket godt vår Fader
Kan gifva oss ännu? Hvem vet?
Hvem vet, hur mycket godt vår Fader
Kan gifva oss ännu? Hvem vet?Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #13

Text Information

First Line: Min själ nu lofve, prise Herren
Title: Herrens vägar
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #13

Suggestions or corrections? Contact us